Universiteit Leiden

nl en

Ethiek Commissie

Gedragscodes

Hieronder vindt u een opsomming van gedragscodes en bronnen die gebruikt worden bij ethische toetsing.

Universiteiten van Nederland

General Data Protection Regulation (GDPR) /Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Faculty of Social and Behavioural Sciences /Faculteit der Sociale Wetenschappen

Professional codes of conduct

WMO (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen / Dutch Law medical-scientific research)

NB: Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dient het onderzoek voorgelegd te worden aan de CCMO (Centrale Commissie Menselijk Onderzoek) lees verder ›› 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.