Universiteit Leiden

nl en

Ethiek Commissie

Aanvragen

Stuur uw aanvraag vóór de onderstaande deadlines in. Later ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Als vanwege logistieke redenen uw aanvraag niet op de eerstvolgende vergadering behandeld kan worden, ontvangt u daarover bericht.

Vergadering Inleveren vóór 17 uur
september 2016              woensdag 21 september 2016
oktober 2016 woensdag 12 oktober 2016
november 2016 woensdag 9 november 2016
december 2016 woensdag 7 december 2016
januari 2017 woensdag 11 januari 2017
februari 2017 woensdag 8 februari 2017
maart 2017 woensdag 15 maart 2017
april 2017 woensdag 5 april 2017
mei 2017 woensdag 3 mei 2017
juni 2017 woensdag 14 juni 2017

Stappenplan

Verkorte procedure

Gebleken is dat bij onderzoekers behoefte bestaat om sneller reactie te krijgen van de Toetsingscommissie Ethiek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de commissie de volgende maatregelen getroffen.

Lees meer over de verkorte aanvraagprocedure ››