Universiteit Leiden

nl en

Ethiek Commissie

Aanvragen

Stuur uw aanvraag vóór de onderstaande deadlines in. Later ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Als vanwege logistieke redenen uw aanvraag niet op de eerstvolgende vergadering behandeld kan worden, ontvangt u daarover bericht.

Stappenplan

  • Gebruik voor uw aanvraag de meest actuele vragenlijst - zie rechts in de marge. Aan het einde van de vragenlijst staat welke documenten wel en welke niet toegevoegd moeten worden.
  • Download de toelichting op de vragen
  • Mail de aanvraag aan de secretaris Doreen Arnoldus.
    Nota Bene: dien tegelijk met de Ethiek Aanvraag het Data Management Plan in bij datamanager Mitch van Geel.
  • Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Als vanwege logistieke redenen uw aanvraag niet op de eerstvolgende vergadering behandeld kan worden, ontvangt u daarover bericht.
Vergadering Inleveren vóór 09:00u
september 2021            donderdag 2 september 2021
oktober 2021 donderdag 30 september 2021
november 2021 donderdag 4 november 2021
december 2021 donderdag 9 december 2021
januari 2022 donderdag 6 januari 2022
februari 2022 donderdag 3 februari 2022
maart 2022 donderdag 10 maart 2022
april 2022 donderdag 7 april 2022
mei 2022 donderdag 5 mei 2022
juni 2022 donderdag 9 juni 2022
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.