Universiteit Leiden

nl en

Ethiek Commissie

Aanvragen

Stuur uw aanvraag vóór de onderstaande deadlines in. Later ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Als vanwege logistieke redenen uw aanvraag niet op de eerstvolgende vergadering behandeld kan worden, ontvangt u daarover bericht.

Vergadering Inleveren vóór 17 uur
september 2017             woensdag 6 september 2017
oktober 2017 woensdag 4 oktober 2017
november 2017 woensdag 8 november 2017
december 2017 woensdag 6 december 2017
januari 2018 woensdag 3 januari 2018
februari 2018 woensdag 7 februari 2018
maart 2018 woensdag 14 maart 2018
april 2018 woensdag 4 april 2018
mei 2018 woensdag 9 mei 2018
juni 2018 woensdag 13 juni 2018

Stappenplan

Verkorte procedure

Gebleken is dat bij onderzoekers behoefte bestaat om sneller reactie te krijgen van de Toetsingscommissie Ethiek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de commissie de volgende maatregelen getroffen.

Lees meer over de verkorte aanvraagprocedure ››