Universiteit Leiden

nl en

Ethiek Commissie

Aanvragen

Stuur uw aanvraag vóór de onderstaande deadlines in. Later ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Als vanwege logistieke redenen uw aanvraag niet op de eerstvolgende vergadering behandeld kan worden, ontvangt u daarover bericht.

Stappenplan

  • Gebruik voor uw aanvraag de meest actuele vragenlijst - zie rechts in de marge. Aan het einde van de vragenlijst staat welke documenten wel en welke niet toegevoegd moeten worden.
  • Download de toelichting op de vragen
  • Mail de aanvraag aan de secretaris Doreen Arnoldus.
    Nota Bene: dien tegelijk met de Ethiek Aanvraag het Data Management Plan in bij datamanager Mitch van Geel.
  • Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Als vanwege logistieke redenen uw aanvraag niet op de eerstvolgende vergadering behandeld kan worden, ontvangt u daarover bericht.
Vergadering Inleveren vóór 09:00u
september 2020            donderdag 3 september 2020
oktober 2020 donderdag 1 oktober 2020
november 2020 donderdag 5 november 2020
december 2020 donderdag 10 december 2020
januari 2021 donderdag 7 januari 2021
februari 2021 donderdag 4 februari 2021
maart 2021 donderdag 11 maart 2021
april 2021 donderdag 8 april 2021
mei 2021 donderdag 29 april 2021
juni 2021 donderdag 10 juni 2021
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.