Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Publiekrecht

Prof. Tim Koopmans

Tim Koopmans is een van de grote denkers in de geschiedenis van de Nederlandse en Europese rechtswetenschap. Hij doceerde rechten als professor in Leiden en andere universiteiten, waaronder Gent, Cambridge en Utrecht. Bovendien was hij rechter bij het Europese Hof van Justitie en Advocaat-Generaal bij de Nederlandse Hoge Raad, naast het feit dat hij ook andere hoge functies bekleedde. Na zijn pensionering diende hij met name als lid van de commissie-Davids die onderzoek deed naar de Nederlandse betrokkenheid bij de invasie van Irak.

De voornaamste rechtsgebieden waar Koopmans interesse in had, waren arbeidsrecht, constitutioneel recht, Europees Unie recht en rechtsvergelijking. Bij elk rechtsgebied had hij zijn eigen verfijnde manier van werken. Hij was zeer productief en gevarieerd als auteur van de wet; in zijn literaire werken haalde hij steevast zijn interesse in andere culturele gebieden aan, zoals politiek, muziek en theater. Zijn grootste Engelse werk is een rechtsvergelijkende studie met de nadruk op de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland, getiteld: Rechtbanken en politieke instellingen (Cambridge UP, 2003). De centrale vraag in deze studie betreft de krachten van de evolutie van constitutioneel recht. ‘De vraag wie een nieuwe ontwikkelingslijn moet kiezen, levert een ongemakkelijk probleem op: nieuwe ideeën kunnen in de samenleving ontwikkelen; regeringen of parlementen willen wellicht nieuwe wegen inslaan; rechtbanken zullen proberen hun jurisprudentie langzaam te ontwikkelen. Deze drie elementen van de constitutionele evolutie volgen niet altijd hetzelfde pad.’ (p.123.)

Op 24 december 2015 overleed Tim Koopmans in zijn woonplaats Voorburg, op 86-jarige leeftijd. Kort daarna verscheen een In Memoriam, geschreven door prof. Luc Verhey, in het Nederlands Juristenblad. In maart 2016 sprak Sacha Prechal, rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie, tijdens een plechtige herdenkingszitting bij het Hof deze rede uit.

Bibliography
The Koopmans Collection

Sixties

Seventies

Eighties

 • T. Koopmans, ‘Beginselen van wetgeving’, in: P.D.A. Claessen, W. van Ham-Wagner, C.F.J. de Jongh, B. de Goede (Eds.), Beeld van een goede vriendschap. Opstellen aangeboden aan prof. mr. B. de Goede bij zijn afscheid als hoogleraar staats- en administratief recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden, ’s-Gravenhage: Vuga-Boekerij 1980, pp. 123-133. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘Retrospectivity reconsidered’, The Cambridge law journal 39(2), 1980, pp. 287-303.

 • T. Koopmans, ‘Gelijke en ongelijke gevallen’, in: A.W. Heringa, R.E. de Winter, W.J. Witteveen (Eds.), Staatkundig jaarboek 1982-1983, Leiden: Redactie Staatkundig jaarboek 1982, pp. 147-158. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘Juridische dialectiek’, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 45-3, Amsterdam 1982. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘Stare decisis in European law’, in: D. O'Keeffe & H.G. Schermers (Eds.), Essays in European law and integration; to mark the silver jubilee of the Europa Institute Leiden, Deventer: Kluwer law and taxation 1982, pp. 11-27. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘Hogere voorzieningen naar rechterlijk goedvinden’, Nederlands Juristenblad (60-45/46), 1985, pp. 1417-1421. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘Personencontrole’, S.E.W. Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 1986, pp. 620-623. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘De plaats van het Kartelrecht in het EEG-Verdrag’, S.E.W. Tijdschrift voor Europees en economisch recht (35-6), 1987, pp. 424-431. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘La procédure préjudicielle – victime de son succès?’ in: Du droit international au droit de l’intégration, Liber amicorum Pierre Pescatore : Baden Baden 1987, pp.347-357. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘De Hoge Raad en buitenlandse hoogste gerechten’, in: De Hoge Raad der Nederlanden, 1838-1988, een portret, Zwolle: Tjeenk Willink 1988, pp. 351-371. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘The roots of judicial activism’, in: F.Matscher, H. Petzold (Eds.), Protecting human rights: The European Dimension. Studies in honour of G.J. Wiarda, Köln: Carl Heymanns Verlag 1988, pp. 317-327. [Juridisch Stippelwerk]

 • T. Koopmans, ‘Overbelasting van de Rechter’, NJCM-bulletin Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten (14-1), 1989, pp.6-11. [Juridisch Stippelwerk]

Nineties

Ars Aequi: Juridisch Studentenblad

Nederlands Juristenblad

 • T. Koopmans, ‘Verloedering’, Nederlandsch Juristenblad 67 (12), 1992, pp. 390.
 • T. Koopmans, ‘Het vice-presidium’, Nederlandsch Juristenblad 86 (32), 2011, pp. 2150-2153.

Rechtsgeleerd Magazijn Themis

Book: Vergelijkend Publiekrecht (1986)

 • T. Koopmans, ‘Inleiding’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 1-7.

 • T. Koopmans, ‘De status van de wet (theorie)’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 11-24.

 • T. Koopmans, ‘De common law traditie’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 115-130.
 • T. Koopmans, ‘Bestuur en recht’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 131-142.
 • T. Koopmans, ‘Separation of powers’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 160-173.
 • T. Koopmans, ‘Cabinet Government’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 174-188.
 • T. Koopmans, ‘Op zoek naar evenwicht’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 189-207.
 • T. Koopmans, ‘De burger in actie’, in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 244-258.
 • T. Koopmans, ‘Epiloog’ in: Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, pp. 259-266.

SSRN (Social Science Research Network)

 •  
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.