Universiteit Leiden

nl en

Economie

Minor Economie en Beleid

Analytisch en maatschappelijk georiënteerd, veel aandacht voor internationale dimensie.

Inleiding

De minor Economie en Beleid bevat een evenwichtige combinatie van analytische en maatschappelijk georiënteerde onderdelen, met veel aandacht voor de internationale dimensie (zie onderwijsprogramma). Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde komen: Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van marktwerking in verschillende sectoren, zoals in het openbaar vervoer, in ziekenhuizen en op de woningmarkt? Welke veranderingen vinden er plaats op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid? Wat zijn de gevolgen van de globalisering? In hoeverre wordt het economisch beleid door de Europese Unie bepaald? Hoe is de ontwikkeling van het economisch denken en wat is daarbij de betekenis van inzichten vanuit andere wetenschappen, zoals de psychologie (gedragseconomie)?

Doelgroep

Alle 2e en 3e jaars studenten van de Universiteit Leiden (alle opleidingen) met 30 EC minorruimte of 15 EC keuzevakruimte.

Doel van de minor

Het doel van de minor Economie en Beleid is studenten voldoende kennis van economisch beleid bij te brengen om zelfstandig aan belangstellenden informatie te verschaffen en deel te nemen aan het debat over economisch beleid, zowel in nationaal als in internationaal perspectief.

Programma (30 EC)

Naast het vak Economie in hoofdlijnen (of identiek Principles of Economics) kiezen de studenten nog 5 van de 6 economische vakken die hieronder staan opgesomd.

 

EC

niveau

Economie in hoofdlijnen / Principles of Economics

5

100

Trade and Finance in the Global Economy

5

200

Marktwerkingsvraagstukken

5

200

Openbare Financiën

5

300

Economic Policy in the EU

5

300

Sociale zekerheid

5

300

Hervorming sociale regelgeving

5

400


* Studenten die reeds een inleiding economie in hun curriculum kennen, dienen zich te wenden tot de coördinator van het vak Economie in hoofdlijnen drs. A.P. Ros. Om uit te kunnen komen op 30 EC voor de minor cq. om te voorkomen dat het vak Economie in hoofdlijnen dubbel wordt opgevoerd zullen deze studenten de andere 6 economische vakken die hierboven staan opgesomd moeten volgen. Studenten die tevens reeds één of meer van deze andere 6 economische vakken in hun curriculum kennen, dienen contact op te nemen met de coördinator van de minor Economie en Beleid dr. P.W. van Wijck. In overleg met de student zal - zo nodig - een vervangend economisch vak worden aangewezen. Klik hier voor een lijst van mogelijk vervangende economische vakken. Let op: in de lijst staan bachelor- en mastervakken. Als vervangend vak voor de minor kan je alleen kiezen uit de bachelorvakken.

Hoe een programma van 15 EC kan worden samengesteld?

Verplicht vak:
- Economie in hoofdlijnen (5 EC, niveau 100) of Principles of Economics

Naar keuze aan te vullen met:
Marktwerkingsvraagstukken (5 EC, niveau 200)
- Trade and Finance in the Global Economy (5 EC, niveau 200)
- Openbare Financiën (5 EC, niveau 300)
- Economic Policy in the EU (5 EC, niveau 300)
- Sociale zekerheid (5 EC, niveau 300)
- Hervorming sociale regelgeving (5 EC, niveau 400)

Capaciteit

Het maximale aantal deelnemers is 60.

Inrichting studietraject en eindtermen

De minor Economie en Beleid biedt een samenhangend overzicht van het brede vakgebied van economisch beleid en haar deeldisciplines, en een kennismaking met het brede scala aan onderzoeksmethoden die zijn ontwikkeld. De minor biedt een goede en interessante verbreding, waarbij het accent ligt op maatschappelijke toepassingen van economische inzichten. Dat maakt het interessant en relevant voor bredere groepen studenten, omdat ze zich bezig kunnen houden met vragen die spelen in het (actuele) maatschappelijke debat en omdat ze zeker ook later in tal van uiteenlopende functies met economische vraagstukken te maken zullen krijgen. Een tweede hoofdaccent is de nadruk op internationale aspecten. Steeds meer mensen in steeds meer functies worden geconfronteerd met de gevolgen van de globalisering van de economie. Het is voor studenten van toenemend belang om beter inzicht te krijgen in de internationale omgeving waarin het economisch-maatschappelijk proces zich afspeelt. Werknemers, werkgevers, ondernemingen en non-profitorganisaties opereren in een steeds complexere (internationale) omgeving. Het bepalen van de strategie en deze vervolgens kunnen realiseren vereist van met name het hogere kader naast vakinhoudelijke kennis en inzicht ook kennis en inzicht op het gebied van financieel-economische en sociaal-economische ontwikkelingen. Een goede bachelor zal zich tevens willen en moeten verdiepen in het economische reilen en zeilen van de samenleving. Degene die de minor met succes heeft doorlopen

 1. heeft kennis van en inzicht in economie, waaronder de deelgebieden internationale economie, sociale economie en financiële economie.
 2. is in staat om een eenvoudig economisch onderzoek te doen, heeft zich daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en interpreteren van economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies, is getraind in het scherp leren onderscheiden van feiten en meningen, en in beantwoording van gestelde vragen.
 3. kan economisch analyseren en rapporteren (probleemstelling formuleren, opbouw, economisch argumenteren, analyse, concluderen) en is in staat om dit mondeling te presenteren.
 4. is in staat om een beargumenteerde positie in te nemen in een economisch debat en om een standpunt te verwoorden met kracht van argumenten.

Aanmelding / inschrijving

Inschrijven voor de minor en voor de minorvakken kan via uSis; zie verder via deze site. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. Je kunt je alleen inschrijven als je je propedeuse gehaald hebt. Het minoronderwijs is qua niveau vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. Je krijgt automatisch bericht als je wordt toegelaten en ook wanneer de minor vol is en je op een wachtlijst wordt geplaatst. Als je vanuit de wachtlijst wordt toegelaten, krijg je ook automatisch bericht.

Als je je hebt aangemeld voor een minor maar je besluit deze niet te gaan volgen, meld je dan af via uSis.

Studeer je niet aan de Universiteit Leiden, dan kun je bij de faculteit/opleiding die de minor aanbiedt, informeren of het mogelijk is om te worden toegelaten tot de minor. Bij plaatsing hebben studenten van de Universiteit Leiden voorrang.

Meer weten?

 • Algemene informatie over studeren in Leiden en aanvragen van brochures:
  Studielijn, tel. 071 5271111
  E-mail: studielijn@leidenuniv.nl
  Internet: www.studereninleiden.nl
 • Informatie over rechten studeren in Leiden en over voorlichtingsdagen van de rechtenfaculteit:  
  Studievoorlichter rechten, tel. 071 5277608
  E-mail: info@law.leidenuniv.nl
 • Voor informatie over de minor Economie en Beleid kun je contact opnemen via het secretariaat (economie@law.leidenuniv.nl).      

Een keer meelopen?

(Aankomende) studenten die interesse hebben in de minor, zijn van harte welkom een college van een economisch vak bij te wonen. Dit biedt de mogelijkheid een indruk te krijgen van het onderwijs binnen de minor, en om vragen te stellen aan docenten en studenten. Mail voor een afspraak naar economie@law.leidenuniv.nl of neem telefonisch contact op met het secretariaat, tel. 071 - 527 7756. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.