Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Zachte materie

Wat valt er nog te ontdekken op het gebied van zachte materie en hoe kunnen we deze nieuwe kennis inzetten de voedselindustie en farmaceutische industrie?

Contact
Michel Orrit
Financiering
ERC Advanced Grant ERC Advanced Grant

Zachte materie, de soft condensed matter, zijn complexe vloeistoffen, bijvoorbeeld glasvormende vloeistoffen als polymeren, glas of glycerol. Maar ook zijn het mengsels van vaste stoffen en vloeistoffen, zoals ketchup of mayonaise, die van substantie veranderen als ze onder druk komen te staan. Maar dat doen ze niet allemaal op dezelfde manier.

Fundamentele kennis
Nieuwe fundamentele kennis over de zachte materie is van groot belang voor verschillende bedrijfstakken, zoals de voedselindustrie en de farmaceutische industrie, die graag willen weten hoe een substantie aanvoelt, of hoe goed twee stoffen kunnen mengen. Een kenmerk van al die materialen is dat ze zeer heterogeen van substantie kunnen zijn. Deze heterogeniteit is nog niet goed begrepen.

Verfmoleculen als verklikkers
Vooral interessant blijken de relaties tussen het gedrag van deze materialen op macroscopisch en op microscopisch niveau. Met dat laatste houdt Orrit zich bezig. Hij maakt daarbij gebruik van losse fluorescerende verfmoleculen, die hij als een soort verklikkertjes in doorzichtige complexe materialen inbrengt, waarna hij met een lichtmicroscoop bekijkt hoe ze zich gedragen in het materiaal, en welke weerstand ze op welke plek ondervinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.