Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Stereotypering in de informatica

LIACS is partner in het project 'Stereotypering in de Informatica'. Het project is een samenwerking tussen meerdere universiteiten en de Nederlandse landelijke expertorganisatie voor meisjes/vrouwen en wetenschap/technologie (VHTO), waarin onderzoek wordt gedaan naar de stereotypen die kinderen hebben over computerwetenschappers.

Looptijd
2019 - 2020
Financiering
VSNU Digital Society Research Agenda
Partners

VHTO
Universiteit Utrecht
Nemo Science Museum
TU Delft

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op het gebied van computerwetenschappen. Uit onderzoek blijkt dat meisjes die er sterke stereotypen over programmeren op nahouden, minder belangstelling hebben voor programmeren en minder zelfvertrouwen hebben, wat correleert met hun loopbaanoriëntatie. Onderzoek naar de stereotypen die kinderen hebben over computerwetenschappers is echter niet overtuigend. Het doel van dit project is om te onderzoeken welke stereotypen kinderen hebben over computerwetenschappers, of deze stereotypen worden beïnvloed door een virtuele interventie met rolmodellen, en of visuele en tekstuele instrumenten vergelijkbare resultaten opleveren. Als resultaat zullen de onderzoekers een instrument leveren om te meten welke stereotypen kinderen hebben en video's waarin computerwetenschappers uitleggen wat computerwetenschap is. De resultaten van het project zullen worden gepresenteerd tijdens de Digital Society Conference in november 2020.

Digital transformation

De ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën gaat zeer snel. Digitale transformaties worden gekenmerkt door verhalen van beloften en angsten, en ze delen complexe vragen over, bijvoorbeeld, inclusie en participatie van individuen, groepen en gemeenschappen. Om met deze snelle veranderingen om te gaan is er behoefte aan samenwerking tussen academisch onderzoeker, beleidsmakers, de industrie en het maatschappelijk middenveld. Het project "Stereotypering in computerwetenschappen" is een uitstekend voorbeeld van een dergelijke samenwerking. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.