Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

ECOLE: Experience-based COmputation: Learning to optimisE

Onderzoekers van het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) gaan een opleidingsprogramma ontwikkelen voor de volgende generatie van beginnende onderzoekers (ESR's). Gedurende een vierjarig project zullen zij worden opgeleid om industriële uitdagingen op een holistische manier te benaderen door oplossingen te ontwikkelen in een industriële auto-omgeving.

Looptijd
2018 - 2022
Contact
Thomas Bäck
Financiering
Horizon 2020
Partners

University of Birmingham
Honda Research Institute Europe
NEC Europe Ltd

Noodzaak

LIACS zal samen met Honda, NEC en de Universiteit van Birmingham, daarbij gesteund door BMW, DYNAmore en Tata Steel, een uniek doctoraal opleidingsprogramma voor ESR's ontwikkelen op basis van nieuwe synergieën tussen door de natuur geïnspireerde optimalisering en machinaal leren. ECOLE is nodig als antwoord op een acuut tekort aan menselijke deskundigen met voldoende vaardigheden om industriële uitdagingen op een holistische manier aan te pakken. Een holistische visie en aanpak zijn nodig omdat het engineeringproces de afgelopen tien jaar ingrijpend is veranderd. Veel hulpmiddelen van computerondersteund ontwerpen, computerondersteund engineeren en enterprise resource management zijn geïntegreerd in productlevenscyclusbeheerskaders die in de auto-industrie worden gebruikt, met als doel een holistische kijk op de productieprocessen mogelijk te maken. Hierdoor kunnen beperkingen en criteria die zich laat in de ontwikkelingsketen of zelfs tijdens de volledige levenscyclus van het product voordoen, in een vroeg stadium in aanmerking worden genomen.

Doel

Het opleidingsprogramma zal een nieuwe generatie ESR's opleveren die hoge prestaties zullen leveren en de overdraagbare vaardigheden zullen verwerven die nodig zijn voor een bloeiende carrière in opkomende en zich snel ontwikkelende industriesectoren. De onderzoeksdoelstellingen van ECOLE zijn onder meer het verkorten van de productcyclus, het verminderen van het verbruik van hulpbronnen tijdens het volledige proces en het creëren van evenwichtigere en innovatievere producten. In plaats van alleen maar technologieën te ontwikkelen om een bepaald optimalisatieprobleem op te lossen, zal het een moedige stap voorwaarts zetten en voorstellen om automatisch voor alle problemen te optimaliseren. Door te verwijzen naar kennis, kunde en ervaring die in de loop van de tijd zijn opgedaan met het oplossen van problemen, zal de ervaring met het optimaliseren van een bepaald product of proces worden geleerd en automatisch worden overgedragen om andere optimalisatieproblemen op te lossen.

Toepasbaarheid

ECOLE zal ESR's opleiden met een focus op de auto-industrie, maar de vaardigheden van onze ESR's zullen even waardevol zijn voor andere snel evoluerende, innovatieve industrieën.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.