Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Open label placebo voor jeuk

Positieve verwachtingen kunnen het gevoel van jeuk beïnvloeden en placebo-effecten oproepen, terwijl negatieve verwachtingen nocebo-effecten bij jeuk kunnen veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat placebo-effecten ook kunnen optreden wanneer mensen weten dat zij een placebo innemen. Er is weinig bekend over hoe deze zogenaamde open-label placebo-effecten kunnen ontstaan en op welke symptomen zij van invloed kunnen zijn. Bovendien is het niet duidelijk of nocebo-effecten ook onder open-label-omstandigheden kunnen optreden.

Looptijd
2014 - 2019
Contact
Stefanie Meeuwis
Financiering
ERC Consolidator Grant ERC Consolidator Grant
NWO Vici Grant NWO Vici Grant
NWO Stevin NWO Stevin
Partners
  • Dr. A.P.M. Lavrijsen, Afdeling Dermatologie, LUMC, Leiden, Nederland
  • Prof. dr. Jan De Houwer, Instituut Psychologie Universiteit Gent, Gent, België

In verschillende onderzoeksprojecten onderzoeken we hoe open-label placebo en nocebo verbale suggesties invloed hebben op jeuk. Als ons begrip van open-label placebo- en nocebo-effecten kan worden vergroot, kan de gegenereerde kennis worden gebruikt om nieuwe klinische toepassingen te ontwikkelen en bestaande behandelingen te verbeteren voor patiënten die lijden aan jeuk en jeuk gerelateerde aandoeningen.

Achtergrond

Eerdere studies bij onder andere prikkelbare darmsyndroom en chronische lage rugpijn laten zien dat patiënten baat kunnen hebben bij het innemen van open label placebo pillen (e.g., Carvalho e.a., 2016; Charlesworth e.a., 2017; Kaptchuk e.a., 2010). In deze onderzoeken worden placebo pillen verstrekt in combinatie met een uitleg over hoe placebo effecten somatische symptomen kunnen verbeteren. Open label placebo-effecten bieden mogelijk de mogelijkheid om placebo-effectmechanismen op een ethische en transparante manier in de kliniek te gebruiken. Er is echter weinig bekend over de onderliggende mechanismen van deze open label placebo-effecten, noch zijn de onderscheidende effecten van communicatie over placebo-effecten (de rationale) en het placebo zelf (de pil) in de meeste studies ontward. Het doel van deze onderzoekslijn is om deze mechanismen te ontrafelen en te bestuderen hoe verschillende componenten van open label placebo en nocebo (e.g., open positieve of negatieve verbale suggesties) jeuk verschillend kunnen beïnvloeden.

Methoden

We gebruiken experimentele designs om te onderzoeken hoe open label positieve en negatieve verbale suggesties over verschillende placebo's (i.e., dermatologisch aangebrachte sham tonic, sham transdermale pleisters of geen placebo) jeuk verschillend beïnvloeden. We bekijken de effecten van open label suggesties op meerdere parameters die met jeuk te maken hebben, waaronder jeukintensiteit, jeukverwachtingen, fysieke reacties op histamine (wheal, flare) en kenmerken van fysiologische opwinding (hartslag, huidgeleiding, zelfgerapporteerde angst) en vergelijken deze met de placebo- en nocebo-effecten die worden opgewekt met verhulde suggesties.

  • Carvalho, C., Caetano, J. M., Cunha, L., Rebouta, P., Kaptchuk, T. J., & Kirsch, I. (2016). Open-label placebo treatment in chronic low back pain: a randomized controlled trial. Pain, 157(12), 2766.
  • Charlesworth, J. E., Petkovic, G., Kelley, J. M., Hunter, M., Onakpoya, I., Roberts, N., Miller, F.G. & Howick, J. (2017). Effects of placebos without deception compared with no treatment: a systematic review and meta‐analysis. Journal of Evidence‐Based Medicine, 10(2), 97-107.
  • Kaptchuk, T. J., Friedlander, E., Kelley, J. M., Sanchez, M. N., Kokkotou, E., Singer, J. P., Kowalczykowski, M., Miller, F.G., Kirsch, I. & Lembo, A. J. (2010). Placebos without deception: a randomized controlled trial in irritable bowel syndrome. PloS one, 5(12), e15591.
  • Meeuwis, S.H., van Middendorp, H., Veldhuijzen, D.S. & Evers, A.W.M. (2021). Associations between interindividual differences, expectations and placebo and nocebo effects in itch. Frontiers in Psychology, 12, 781521.
  • Meeuwis, S.H., van Middendorp, H., Lavrijsen, A.P.M., Veldhuijzen, D.S. & Evers, A.W.M. (2021). Open- and closed-label placebo and nocebo suggestions about a sham transdermal patch: effects on itch. Psychosomatic medicine, 83(1), 33-42.
  • Meeuwis, S.H., van Middendorp, H., van Laarhoven, A.I.M., Veldhuijzen, D.S., Lavrijsen, A.P.M., & Evers, A.W.M. (2019). Effects of open-and closed-label nocebo and placebo suggestions on itch and itch expectations. Frontiers in psychiatry, 10, 436.
  • Meeuwis, S.H., van Middendorp, H., Veldhuijzen, D.S., van Laarhoven, A.I.M., De Houwer, J., Lavrijsen, A.P.M., & Evers, A.W.M. (2017). Placebo effects of open-label verbal suggestions on itch. Acta dermato-venereologica, 98(1-2), 268-274.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.