Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Vrijheid van meningsuiting op ‘social media’

Moet je alles kunnen zeggen op Twitter en Facebook? Is Instagram moreel verplicht foto’s te verwijderen van aanslagen? Moeten we toestaan dat terroristische groepering nieuwe leden werven op het internet?

Contact
Michael Klos

Het internet brengt niet alleen maar democratie, vrijheid en gelijkheid. Ook op ‘social media’ staan rechtstatelijke waarden onder druk en is democratie niet altijd de norm. Online mediabedrijven erkennen dat via hun diensten stafbare uitlatingen worden gedaan en dat extremistische en zelfs terroristische antidemocratische groeperingen hun boodschap via ‘social media’ verspreiden. 

Verschillende overheden, waaronder de Europese Unie, hebben online mediabedrijven opgeroepen iets te doen tegen dergelijke boodschappen. Maar wat kan ondernomen worden tegen discriminatoire en xenofoben berichten en het verspreiden terroristische propaganda? Moeten online mediabedrijven zelf deze berichten ontoegankelijk maken of zelfs verwijderen? Of is hiervoor de tussenkomst van een rechter noodzakelijk? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Niet voor niets noemt het online mediabedrijf Facebook deze vragen zelf ‘hardquestions’. 

Niet alleen staten vragen om ingrijpen op de uitingsvrijheid op ‘social media’, ook niet-statelijke organisaties en bewegingen hebben invloed op online mediabedrijven, soms zelfs onder dreiging van een boycot of geweld. Maar wat als online mediabedrijven hieraan toegeven? Dreigt censuur op van een steeds belangrijker medium voor het publieke debat? 

In tijden van ‘nepnieuws’ ‘onlineterrorisme’ en ‘online haat’ wil Michael Klos de bestaande juridische, beleidsmatige en ethische kaders voor regulering van online media kritisch tegen het licht houden. In dit onderzoeksproject wil hij vragen behandelen zoals: op welke gronden mogen online-mediabedrijven gereguleerd worden? Wat zijn de bestaande juridische kaders hiervoor? Zijn de ‘offline’ juridische kaders die gelden in de verschillende landen geschikt voor de handhaving op internationale sociale media? Hoe kunnen deze juridisch kaders worden beoordeeld in het licht van democratische en rechtstatelijke waarden?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.