Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kwetsbaar en niet gehoord: Vluchtelingenkinderen en hun recht op effectieve participatie in de asiel procedure

Wat zijn de theoretische en praktische implicaties van het recht om te participeren voor vluchtelingenkinderen in de Nederlandse asielprocedure?

Looptijd
2018 - 2021
Financiering
NWO Vernieuwsingsimpuls VENI NWO Vernieuwsingsimpuls VENI
Gratama Stichting/Leids Universitair Fonds Gratama Stichting/Leids Universitair Fonds

Deze studie gaat na of vluchtelingenkinderen effectief kunnen participeren in asielprocedures in Nederland. Vluchtelingenkinderen vormen de meest kwetsbare groep in de context van de Europese vluchtelingencrisis; ze ervaren een gevaarlijke reis, traumatische gebeurtenissen en hebben vaak geen toegang tot essentiële basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, medische hulp en een gezonde en stimulerende omgeving om op te groeien. Vluchtelingenkinderen zijn ook dragers van rechten, zoals het recht op adequate bescherming en effectieve deelname aan juridische procedures. In overeenstemming met internationale kinderrechten normen, zoals vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, kan een protectionistische perspectief op vluchtelingenkinderen, die alleen gezien worden als passieve objecten, tegengeworpen worden. De kwetsbaarheid van vluchtelingenkinderen vereist echter een sterke rechtspositie voor deze kinderen in de asielprocedure.

Door middel van een kritische analyse van juridische instrumenten zal deze studie een genuanceerd inzicht bieden in de betekenis van het recht op participatie voor vluchtelingenkinderen. Kwalitatieve methoden zullen worden gebruikt om dit recht in de Nederlandse praktijk te bestuderen, door de meningen en ervaringen van professionals en kinderen te verzamelen. Het verzamelen van gegevens zal bestaan ​​uit diepte-interviews met 30 professionals, systematische observaties van 50 gehoren van kinderen en focusgroepen met 45 kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. In dit interdisciplinaire onderzoek wordt juridisch deskresearch gecombineerd met empirische onderzoek naar de implementatie van het recht in de praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.