Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Uitdagen van talent op school – hoe beïnvloedt dit leraren?

In dit onderzoek worden docenten gevolgd op een school waar een project loopt waarin leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.

Looptijd
2013  -   2016

Leerlingen kiezen vakken waarin ze hun talenten kunnen ontplooien en ze krijgen extra lessen. Bovendien wordt de grens van wat een voldoende is opgetrokken naar 7 (gewoonlijk is een cijfer 6 voldoende). Dit vereist een andere aanpak door docenten: zij moeten elke leerling op zijn/haar eigen niveau benaderen. In dit project wordt onderzocht hoe deze aanpak (differentiatie) de kennis, vaardigheden en werkbeleving van de docenten beïnvloedt.

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels)