Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

What's mine is yours and what yours is mine: Teacher communities as a means to increase adoption of Open Educational Resources in curricula?

Er zijn wereldwijd vele open (leer)materialen beschikbaar, maar deze worden nog niet of zeer beperkt gebruikt in het onderwijs.

Looptijd
2017 - 2022
Contact
Wilfried Admiraal

Er zijn wereldwijd vele open (leer)materialen beschikbaar, maar deze worden nog niet of zeer beperkt gebruikt in het onderwijs. De eerste fase van dit project richt zich op de vraag hoe docenten open leermaterialen op waarde schatten. Wat is een kwalitatief goed open leermateriaal? In de tweede fase wordt onderzocht hoe instellingoverstijgende vakcommunities kunnen bijdragen aan het gebruik van open leermaterialen. Op deze manier wordt inzicht verkregen hoe samenwerking op het gebied van open leermaterialen het onderwijs ten goede kan komen.

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.