Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Man of vrouw voor de klas: maakt het uit?

Meer inzicht in verschillen in schoolprestaties en onderwijskeuzes tussen jongens en meisjes en de mogelijke rol die het geslacht van de docent daarin zou kunnen spelen.

Contact
Laura Doornkamp

Er wordt steeds vaker gesproken over de verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs. Organisaties zoals het CBS en de Onderwijsinspectie constateren dat jongens vaker blijven zitten en afstromen dan meisjes, maar over verklaringen voor genderverschillen in schoolprestaties is nog weinig bekend. Media noemen de feminisering van het onderwijs als mogelijke oorzaak, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Toch roept dit de vraag op of het geslacht van docenten een rol kan spelen in schoolprestaties van jongens en meisjes. Door informatie te verzamelen over leerlingen en docenten op verschillende middelbare scholen in Nederland proberen we een beter beeld te krijgen van verschillen in schoolprestaties en onderwijskeuzes van jongens en meisjes en de mogelijke rol die het geslacht van docenten daarin zou kunnen spelen.

De gegevens

In samenwerking met The Implementation Group (TIG) hebben wij op een veilige, effici├źnte en anonieme wijze informatie verzameld over leerlingen en hun docenten. 

Met deze gegevens kunnen wij een breed beeld schetsen van de prestatieverschillen tussen jongens en meisjes. We kunnen in kaart brengen hoe deze verschillen zich ontwikkelen over verschillende leerjaren en binnen bepaalde vakken en niveaus. Daarnaast kunnen we nagaan of de aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke docenten een rol speelt bij verschillen in prestaties en onderwijskeuzes tussen jongens en meisjes. Het gaat ons nadrukkelijk niet om individuele leerlingen en docenten, maar om algemene patronen.

Anonimiteit en de AVG

We verzamelden enkel die informatie die nodig is voor onze onderzoeksvragen, geen extra informatie. De gegevens over leerlingen en docenten binnen scholen zijn op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Algemene Wet Verordening Persoonsgegevens (AVG) verzameld. De identiteit van de leerlingen en docenten binnen de scholen zijn onbekend. De datasets van verschillende scholen zijn samengevoegd tot een grote dataset. De verschillende scholen hebben unieke codes die enkel voor de onderzoekers te koppelen zijn aan identificerende informatie van de scholen. Alle data is opgeslagen op een beveiligd netwerk van de Universiteit Leiden. Enkel de onderzoekers hebben toegang tot dit netwerk. Scholen kunnen te allen tijde afzien van deelname zonder opgave van reden en nadelige gevolgen voor de school, en zij kunnen aangeven dat de data over hun leerlingen en docenten moet worden verwijderd.

Wetenschappelijke integriteit

Voor dit onderzoek is toestemming gegeven door de ethische commissie van de Faculteit Governance and Global Affairs van Universiteit Leiden. Dit betekent dat het onderzoek voldoet aan de wetenschappelijke Gedragscode Integriteit. Onderdeel van deze werkwijze is dat gespecialiseerde medewerkers, waaronder een zogenaamde data protection officer, meekijken naar de bescherming van de gegevens en controleerbaarheid van onze analyses.  

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de rol van de AVG in het onderzoek of de data die wij verzamelen? Neem gerust contact met ons op.

Voortgang onderzoek

Op dit moment zijn wij bezig met het verwerken van de verzamelde data en maken wij een begin met de eerste analyses. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.