Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De mondiale Brexit: de internationale consequenties van de terugtrekking van het VK uit de EU

Het beëindigen van het zevenenveertig jarige lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk (VK) met de Europese Unie (EU) heeft de relaties tussen de twee fundamenteel veranderd. Na jaren van tumultueuze onderhandelingen bepaalt internationaal recht nu weer de VK’s relatie met de EU. Dit heeft geresulteerd in een geavanceerd raamwerk van ‘Post-Brexit Recht’. Dit onderzoeksproject bestudeert de internationale juridische impact van de VK’s terugtrekking uit de EU. Dit heeft twee dimensies: het ‘Post-Brexit Recht’ tussen de VK en de EU, en een mondiale herconfiguratie van handelsverdragen.

Looptijd
2017
Contact
Joris Larik
Financiering
Fulbright-Schuman Programme
The Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS)
Leiden Global Interactions

Het juridische raamwerk van ‘Post-Brexit Recht’ dat het resultaat is van jarenlange bewogen onderhandelingen bestaat ten eerste uit het Terugtrekkingsakkoord Brexit – dat op zichzelf weer het Protocol inzake Ierland/ Noord-Ierland en het zgn. Windsor-kader bevat – en de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze bevatten innovatieve kenmerken zoals de ‘bepalingen voor een gelijk speelveld’, die beogen eerlijke concurrentie tussen de VK en EU zeker te stellen. Ze bevatten ook nog leemtes, zoals bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid- en defensiesamenwerking. Dit resulteert in een complexe institutionele architectuur die nadere bestudering behoeft. Ten tweede zijn door Brexit honderden internationale verdragen gesloten door de EU met externe partners niet meer van toepassing op het VK. Het staat het VK nu vrij om eigenstandig nieuwe internationale verdragen te sluiten; iets wat eerder niet mocht omdat de EU daar exclusieve bevoegdheden op had. Dit is specifiek het geval als het gaat om handelsbeleid. Voorstanders van de Brexit voorspelden in dit kader een nieuwe ‘gouden eeuw’ van lucratieve deals voor het VK. Dit onderzoeksproject analyseert de inspanningen van het VK om vervangende overeenkomsten voor de EU’s handelsverdragen te realiseren. Ook wordt het handelsbeleid van de EU en het VK met elkaar vergeleken, die nu parallel, en tot op zekere hoogte in competitie met elkaar zijn. Dit project kijkt naar de internationale juridische impact van al deze ontwikkelingen.

Dit onderzoeksproject binnen de context van de LUC mondiale uitdaging van vrede en rechtvaardigheid, duurzaamheid en welvaart heeft tot dusver tien academische artikelen, vijf boekhoofdstukken en tien optredens in nationale en internationale media opgeleverd. Lees deze publicaties hier en zie hier de opiniebijdragen op dit onderwerp. Het project heeft tot op heden fondsen ontvangen van het Fulbright-Schuman Programme, het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en Leiden Global Interactions.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.