Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De impact van onze producten en diensten op het milieu en klimaat: hoe te meten?

De auto die we kopen is gemaakt van duizenden componenten, die weer gemaakt zijn van verschillende typen materialen. Deze materialen zijn op zichzelf weer afkomstig van verschillende plekken, worden naar productiefaciliteiten gestuurd en verzameld tot een product. Zodra de auto afgedankt is, moeten de componenten weer hergebruikt, gerecycled of weggegooid worden. Hetzelfde geldt voor praktisch alle producten en diensten waar we in ons dagelijks leven gebruik van maken. De manier waarop dit proces verloopt, heeft impact op onze gezondheid, het ecosysteem en de grondstoffen op aarde. Het doel van dit onderzoeksproject is om de algehele impact van deze producten en diensten vanuit dit perspectief van hun gehele ‘levenscyclus’ te kunnen bepalen.

Looptijd
2020 - 2023
Contact
Marco Cinelli
Partners

About

Het project is onderdeel van de ‘Global Guidance for the Life Cycle Assessment Indicators and Methods (GLAM)’ van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Environment Programme; UNEP). Het GLAM-project wordt geïmplementeerd in het kader van het Life Cycle Initiative van UNEP. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van methodes en instrumenten om de milieu-impact van producten en diensten te bepalen op basis van een levenscyclus-perspectief, of in andere woorden, om alle fases van een product of dienst mee te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onttrekken van grondstoffen aan de aarde, productie, transport, het gebruik van een product, en uiteindelijke afvalverwerking. Het GLAM-project richt zich erop om meetmethodes te ontwikkelen om de impact hiervan te wegen, rekening houdend met de mondiale implicaties van menselijke activiteiten in het dagelijks leven. Deze methodologie kan vervolgens worden gebruikt door industriële partners om de milieu-impact van producten en diensten in hun eigen bedrijf of sector te bepalen (een auto, een koelkast, een medisch apparaat, enzovoort), en door beleidsmakers om de milieu-impact van hun beleid beter te begrijpen.

Voor dit project is de ontwikkeling van een mondiale inventaris van grondstoffen nodig om te begrijpen hoeveel nodig is om de goederen en diensten te maken die we gebruiken. Ook moet een beeld worden opgebouwd wat de negatieve en positieve milieu-impact van het gebruik van al deze grondstoffen is op de menselijke gezondheid en het ecosysteem. Daarnaast moeten de prioriteiten worden bepaald van de wereldbevolking in termen van wat we moeten beschermen; dit kan menselijke gezondheid zijn, of kwaliteit van het ecosysteem, natuurlijke grondstoffen en ecosysteem-diensten. De methodologie is om te bepalen wat de impact van goederen en diensten is op de gehele bevoorradingsketen en levenscyclus op deze ‘terreinen van bescherming’. Het GLAM-project zal hierin ook prioriteiten identificeren die burgers uit vele landen toewijzen aan elk van deze terreinen.

Dit project richt zich op het herbekijken van weegmethodes zoals die gebruikt worden in de Life Cycle Assessment (LCA) van het VN Milieuprogramma. Binnen de context van de LUC mondiale uitdaging van duurzaamheid zal dit onderzoeksproject software ontwikkelen om weegmethodes aan te bevelen toegepast op de LCA studies alsook het berekenen van prioriteiten die worden toegekend aan de milieu-impact van verschillende producten en diensten op een mondiale schaal. In dit subonderdeel van het gehele GLAM-project leidt LUC-onderzoeker Marco Cinelli mede vijfendertig organisaties uit de hoek van onderzoek, de industrie en de overheid. De uitkomsten van dit onderzoeksproject zullen worden gepubliceerd op de Life Cycle Initiative pagina van UNEP.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.