Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal

Wat is de maatschappelijke impact (sociale betekenis) van vrouwenvoetbal in Nederland?

Financiering
NWO NWO

Meidenvoetbal is de snelstgroeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat betekent deze ontwikkeling sociaal gezien? Hoe draagt deze ontwikkeling bij aan de gelijkschakeling van mannen en vrouwen en de sociale integratie van allochtone meisjes, en welke rol spelen de huidige professionalisering en (nieuwe) media hierin?
Daarvan weten we nog erg weinig. Om deze lacunes op te vullen, gaat een team van experts onder leiding van ex-profvoetbalster en filosoof Dr. Martine Prange en cultureel antropoloog Dr. Martijn Oosterbaan, in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation en Triple Double/ BeNe League, een driejarig onderzoek doen naar
a. de geschiedenis,
b. de huidige professionalisering en commercialisering,
c. de voetbalbeleving van allochtone meisjes tussen etniciteit en religie en
d. de media-representatie
van meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland.
We interviewen voetballende meiden op straat, bij toernooien en clubs over hun beleving van voetbal en de invloed hiervan op hun maatschappelijke ontwikkeling, hun zelfbewustwording en het veroveren van een plek in de samenleving. Daarbij vergelijken we de meiden niet met jongens, zoals meestal gebeurt, maar gaan we uit van hun eigen talenten en mogelijkheden. Onze centrale onderzoeksvraag is “wat is de maatschappelijke impact (sociale betekenis) van vrouwenvoetbal in Nederland?”
Dit onderzoek levert nieuwe kennis op over de betekenis van sport (voetbal) voor de talentontwikkeling en integratie van (allochtone) meiden en geeft een omvattend beeld van de status en toekomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Vandaaruit formuleren we beleidsadviezen voor voetbal- en sportbonden, vrouwenorganisaties en sportgerelateerde bedrijven. Dit onderzoek vernieuwt bovendien de internationale sportstudies door de sportbeleving van de meiden zèlf centraal te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.