Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

ImBod | Belichaamd imamaat: de ontwikkeling van de vroege sjiitische gemeenschap 700-900 n.C.

Het twaalver-sjiisme speelde een centrale rol in de these en antithese waaruit de islam ontstond, en is vandaag de dag nog steeds zeer invloedrijk. Het doel van project ImBod is om de eerste complete sociale geschiedenis van het imamaat te schrijven.

Looptijd
2024 - 2029
Contact
Edmund Hayes
Financiering
ERC Starting Grant

Hoewel sjiitische aanspraken al vroeg in de islamitische geschiedenis voorkwamen, nam de ontwikkeling van het twaalver-sjiisme enkele eeuwen in beslag. In wetenschappelijk onderzoek naar het sjiisme licht de focus vooral op de doctrine, en er is nog weinig onderzoek gedaan naar instellingen en sociale netwerken. Dit project voorziet in deze lacune door een antwoord te zoeken op de onderzoeksvraag hoe, wanneer en waarom er een apart twaalver-sjiitsch imamaat ontstond en werd ontwikkeld als een reeks instellingen. In ImBod wordt het imamaat beschreven als een geheel van sociale interacties tussen de imams en hun volgelingen binnen het bredere netwerk van het vroege islamitische rijk. Binnen het projectteam van ImBod werken de leden aan specifieke thematische gebieden. Daarop onderscheiden en bestuderen ze de netwerken, actoren, instellingen, ruimtes, objecten en processen waarin het imamaat tot uitdrukking kwam binnen de sjiitische gemeenschap en daarbuiten. In het project wordt gebruikgemaakt van een breed scala aan bronnen (materiƫle, documentaire en tekstuele) en benaderingen. Het enorme, uitdagende corpus van sjiitische en niet-sjiitische teksten die betrekking hebben op de ontwikkeling van het imamaat wordt zowel met traditionele close-reading als computeranalyse bestudeerd.

Meer informatie staat op de website van project ImBod.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.