Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

NEARCH

NEARCH beoogt de verschillende dimensies van publieksparticipatie binnen de hedendaagse archeologie te onderzoeken en nieuwe manieren van werken en samenwerken in kaart te brengen voor het vakgebied.

Looptijd
2013 - 2018
Contact
Monique van den Dries
Financiering
Cultuurprogramma van de Europese Commissie Cultuurprogramma van de Europese Commissie

Archeologie en cultureel erfgoed management hebben in de afgelopen 25 jaar grote wetenschappelijke en professionele ontwikkelingen doorgemaakt, mede beïnvloed door economische en sociale ontwikkelingen in de maatschappij. De consequenties van deze ontwikkelingen zijn het onderwerp van studie van het NEARCH project. NEARCH (2013-2018) wordt geleid door het National Institute for Preventive Archaeological Research (INRAP) en wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Culture Programme. In totaal werken er 16 organisaties uit 10 landen binnen dit Europese coöperatienetwerk.

Doelen van NEARCH

  • Het onderzoeken van de relevantie van Europese archeologie voor het publiek.      
  • Het beter benutten van de archeologie om Europese burgers meer te betrekken bij cultureel erfgoed.
  • Het onderzoeken en versterken van de relatie tussen archeologie en kunst.
  • Het ontwikkelen van nieuwe manieren om te communiceren over archeologie met de diverse publieksgroepen.
  • Het creëren van een nieuw economisch model voor een duurzamere archeologiebeoefening, waarbij het sociale aspect van de archeologie voorop komt te staan.
  • Het promoten van nieuwe methoden van kennisoverdracht aan jonge professionals en hen stimuleren tot internationale mobiliteit.

Vijf hoofdthema's

Dedoelen worden uitgevoerd op basis van een actieplan, waarbij de focus ligt op vijf hoofdthema’s:

Verbinden: Europese archeologie en de wereld: gezamenlijke ontwikkelingen.
Delen: Archeologie voor de gemeenschap: betrekken van mensen.
Verbeelden: Archeologie en de verbeelding: kruisbestuiving wetenschap en kunst.
Informeren: Archeologie en kennis: informatie delen.
Vernieuwen: Archeologie in een veranderende maatschappij: werken aan duurzaamheid.

Activiteiten

Enkele van de activiteiten die de Faculteit Archeologie uitvoert als partner in het project:

Een publieksonderzoek onder 500 Nederlanders naar het imago van de archeologie en hoe het publiek de archeologie beleeft. Middels een enquête is het publiek bevraagd op aspecten van kennis, houding, gedrag en emotionele beleving. Het onderzoek is gelijktijdig in 9 Europese landen uitgevoerd. Alle gegevens zijn weergegeven in een rapport, een publiekssamenvatting en twee wetenschappelijke publicaties.

Een promotieonderzoek (Imprint of Action) naar de effecten van participatie bij mensen die deelnemen aan archeologische publieksactiviteiten. Aan de hand van casestudies wordt gemeten wat het doet bij diverse publieksgroepen (zoals jongeren, ouderen en vrijwilligers), onder andere in termen van gevoelens zoals tevredenheid, creativiteit, welzijn en geluk. Het doel is om inzicht te krijgen in de mate waarin archeologische activiteiten kunnen bijdragen aan sociale en maatschappelijke doelstellingen. Enkele van de activiteiten van het NEARCH-project dienen als casestudies voor het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Krijn Boom, onder supervisie van Monique van den Dries. Het traject wordt afgerond op 16 oktober 2018, met de promotie van Krijn Boom.

Een onderzoek onder de inwoners van Balata village, een gehucht naast de archeologische vindplaats Tell Balata, op de Westelijke Jordaanoever (Palestijnse gebieden) (zie Tell Balata Archaeological Park project).Deze vindplaats uit de bronstijd staat op de UNESCO tentative list van werelderfgoed. In de afgelopen jaren is de site, die tot ruïne was vervallen, met hulp van de Nederlandse en Palestijnse overheid, UNESCO en de Faculteit Archeologie opgeknapt en omgevormd tot een publieksvriendelijk archeologisch park. In het kader van het NEARCH project wordt onder meer in kaart gebracht wat de sociale en economische effecten hiervan zijn voor de lokale bevolking. De gegevens worden verwerkt tot een rapport, een wetenschappelijke publicatie en een publieksvriendelijk verslag voor de bewoners van Balata.

Een reizende pop-up tentoonstelling ‘Archeologie&IK/Archaeology&ME’. In 2015 schreef NEARCH een prijsvraag uit onder Europeanen om hen te verleiden kunstwerken te delen waarmee zij tonen wat zij van de archeologie vinden, wat het in hen losmaakt, of hoe het hen inspireert.

Een selectie van de ruim 300 kunstwerken die voor de prijsvraag zijn ingestuurd door Europese burgers, waaronder enkele Nederlanders, zijn samengebracht in een reizende tentoonstelling voor het brede publiek. De aftrap van de tentoonstelling was in Rome in december 2016, in het Palazzo Massimo.

De Faculteit Archeologie heeft haar invulling van de presentatie in de vorm van een pop-up tentoonstelling in september 2017 opgezet in Maastricht. Het idee is om de tentoonstelling op een aantal locaties aan te bieden die voor het brede publiek laagdrempelig en uitnodigend zijn om een kijkje te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.