Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Assessment of monitoring tools and strategies safeguarding aquatic ecosystems within the European water framework directive

CML rapport 192

Auteur
Hunting E.R., Jong S. de, Vijver M.G.
Datum
26 juni 2017
Links
Download CML rapport 192

Momenteel wordt er veel monitoring verricht in oppervlakte water; dit alles vaak met het doel om de toestand en kwaliteit van het oppervlakte water met betrekking tot de chemie en ecologie te toetsen. Het uitgangspunt is dat de chemische kwaliteit en de ecologische kwaliteit van water goed moet zijn. Binnen de huidige regelgeving is er veel discussie over een mogelijke koppeling tussen deze twee typen monitoring. Verschillende innovatieve monitoringsaanpakken zijn door ons geïnventariseerd en beoordeeld. Dit is gedaan op basis van literatuur onderzoek, waarbij met zorg is gekeken naar de kenmerkende karakteristieken van iedere monitoring.

Haalbaarheid en implementeerbaarheid is onderzocht door interviews te houden met experts uit de waterwereld. Eveneens is er een workshop gehouden, die inspirerende discussies gaf. Een reflectie van deze meningen is eveneens in ons rapport opgenomen. 

Veel leesplezier. We hopen dat dit rapport de discussie rond “ een nieuwe kijk op chemische stoffen “ kan stimuleren

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie