Universiteit Leiden

nl en

Boek

Veertig jaar Leidse Milieuwetenschappen

Ze waren 'rotjongens', de actievoerende wetenschappers die 1978 een inmiddels internationaal gewaardeerd ecologisch onderzoeksinstituut oprichtten. Hun verhalen en die van de huidige staf van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden staan beschreven in het boek 'Veertig jaar Leidse Milieuwetenschappen'.

Auteur
Ed Olivier
Datum
11 juni 2018

Op de barricaden

Van berispingen vanuit het Ministerie van Onderwijs tot kleine schermutselingen om de Hortus botanicus in Leiden te behouden. In de ogen van de bestuurders waren het 'rotjongens', de wetenschappers die in de jaren 70 op de barricaden klommen om de wereld van de ondergang te redden. Ze voerden onder meer actie tegen de aanleg van een autoweg door de duinen van Meijendel en een oostelijke variant, de Leidse baan. In 1978 richtten de actievoerende wetenschappers het Centrum voor Milieukunde op.

Waardering en dreigende opheffing

Waarschijnlijk tegen de verwachting van de bestuurders destijds in, is het centrum vandaag de dag een volwaardig en volwassen onderzoeksinstituut. In 'Veertig jaar Leidse Milieuwetenschappen' neemt Ed Olivier de lezers mee op reis langs de bevlogen en turbulente geschiedenis van het CML. Een geschiedenis waarin internationale waardering en dreigende opheffing elkaar geregeld afwisselden.

Het instituut leverde de afgelopen 40 jaar toonaangevend en grensverleggend ecologisch onderzoek met een grote impact op de samenleving. Zoals de baanbrekende levenscyclusanalyse die de milieuimpact van producten bepaalt en de toegankelijke en transparante online bestrijdingsmiddelenatlas die de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen op het oppervlaktewater in kaart brengt. Ook buiten Nederland is het CML actief in ontwikkelingslanden zoals Kameroen, de Fillipijnen en Kenia.

Pionier

De vraag of het allemaal wel wetenschappelijk genoeg is, achtervolgt de onderzoekers tot op de dag van vandaag. Want sinds de oprichting is het CML een pionier op het gebied van industriële ecologie, interdisciplinair werken en maatschappelijk relevant onderzoek en onderwijs. Waar enkele onderzoekers in de jaren ’70 naar meer maatschappelijk relevante colleges en samenwerkingen tussen vakgebieden verlangden, is het tegenwoordig vanuit financierders zoals de Europese Unie een vereiste.

Boekpresentatie tijdens symposium 40 jaar CML

Het boek 'Veertig jaar Leidse Milieuwetenschappen. De geschiedenis van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), 1978 - 2018' wordt gepresenteerd tijdens het symposium ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van het CML, op 28 juni in de Stadsgehoorzaal. 's Ochtends geven bekende oudgedienden en coryfeeën van de Universiteit Leiden prikkelende presentaties en vindt de boekpresentatie plaats. 's Middags geven Joris Luyendijk, Bas Eickhout en Klaas van Egmond hun kijk op het thema Sustainability in a post-fact society endangered by populists.

programma en aanmelden symposium

Foto genomen op het Rapenburg in de beginperiode van het CML. Geheel links: Helias Udi de Haes, later hoogleraar Milieukunde.
Onderzoek slootkantenvegetatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.