Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Wat werkt bij het voorkomen van sociale angst?

Programma's die de symptomen van sociale angst bij kinderen willen verminderen, omvatten doorgaans meerdere onderdelen, zoals blootstelling en mentale herstructurering. Het is onbekend of afzonderlijke onderdelen positieve effecten opleveren bij kinderen of dat een combinatie van onderdelen nodig is.

Auteur
Anne Miers e.a.
Datum
11 december 2022
Links
Journal of Child and Family Studies

Wetenschappers van TNO, UvA en de Radboud Universiteit hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van exposure, cognitieve herstructurering en een combinatie van beide componenten op het verminderen van sociale angstsymptomen en angstgerelateerde sociaal-emotionele uitingen in een geïndiceerde preventiesetting. Zij rapporteren dat beide interventiecomponenten effectief zijn, maar dat exposure grotere effecten oplevert. Het combineren van exposure en cognitieve herstructureringstechnieken leverde geen groter voordeel op dan elk van beide componenten afzonderlijk.

Voor meer informatie zie de Engelstalige samenvatting van het onderzoek: What Works in Preventing Emerging Social Anxiety: Exposure, Cognitive Restructuring, or a Combination?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.