Universiteit Leiden

nl en

Publicatie | Paper

Vroege signalen voor een goede geestelijke gezondheid tijdens de adolescentie: Emotionele intelligentie is belangrijk

In een longitudinale studie onderzochten Adva Eichengreen en collega's hoe aspecten van emotionele intelligentie de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid van adolescenten beïnvloeden. Zo identificeerden ze potentiële waarschuwingssignalen en doelen voor interventieprogramma's.

Auteur
Adva Eichengreen, Evelien Broekhof, Yung-Ting Tsou, Carolien Rieffe
Datum
06 april 2022
Links
European Child & Adolescent Psychiatry - Longitudinal effects of emotion awareness and regulation on mental health symptoms in adolescents with and without hearing loss

Aspecten van emotionele intelligentie ontwikkelden zich bij slechthorende adolescenten in het reguliere onderwijs niet anders dan bij hun horende leeftijdsgenoten, ondanks een hoger risico op geestelijke gezondheidsproblemen en minder toegang tot sociaal-emotionele leermogelijkheden. Dat impliceert dat hun sociale omgeving een belangrijkere rol zou kunnen spelen in hun geestelijke gezondheid. 

Early signs for good mental health during adolescence: Emotional Intelligence matters

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.