Universiteit Leiden

nl en

Boek

Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015

Was Nederland kampioen Europese integratie tot het referendum over de Europese Grondwet in 2005? En is sindsdien alles en iedereen eurosceptisch geworden? Tien jaar na het referendum laten de auteurs van de bundel Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015 zien dat er voor én na 2005 verschillend tegen Europese integratie werd aangekeken.

Auteur
Hans Vollaard, Jan van der Harst en Gerrit Voerman (redactie)
Datum
26 november 2015
Links
Uitgeverij Boom

Daarmee is dit het eerste boek dat een uitgebreid overzicht biedt van de Europese opstelling van de belangrijke politieke spelers in Nederland: van partijen, belangengroepen, regeringen en kiezers tot rechters, media, parlement en Nederlanders in Europese dienst. Juist nu door de schuldencrisis het aanzien van Europa is aangetast en de Europese integratie ter discussie is komen te staan, is helder inzicht gewenst in de ontwikkeling van de Nederlandse opstelling ten aanzien van Europese integratie. Dit boek beoogt een dergelijk inzicht te bieden en is geschreven voor journalisten, politici, ambtenaren, studenten, denktanks, onderzoekers, docenten, consultants en kiezers.

Hans Vollaard (Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden), Jan van der Harst (Universiteit Groningen) en Gerrit Voerman (Universiteit Groningen) zijn de redacteuren van het boek. Het is uitgegeven door Boom Bestuurskunde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.