Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

In Memoriam: prof.dr. Hans Daalder

De politieke wetenschap is Hans Daalder veel dank verschuldigd. Voor het hoogstaande en omvangrijke wetenschappelijke oeuvre dat hij nalaat en voor het vele bestuurlijke werk ten dienste van onze discipline. Rudy Andeweg gedenkt een van de grondleggers van de Nederlandse politicologie.

Auteur Rudy Andeweg
Datum
Links Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek