Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Problemen oplossen in je hoofd en in de wereld

Tot voor kort werd de rol van externe informatieverwerking in intelligentie zelden kwantitatief of experimenteel onderzocht. Een groep onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, GGZ Rivierduinen en de Universiteit van Edinburgh hebben op een nieuwe manier gemeten hoe en wanneer mensen informatieverwerking ‘offloaden’ op hun omgeving tijdens het oplossen van moeilijke problemen.

Auteur
Bruno R. Bocanegra, Fenna H. Poletiek, Bouchra Ftitache & Andy Clark
Datum
04 februari 2019
Links
Nature Human Behaviour - Intelligent problem-solvers externalise cognitive operations

De belangrijkste manier om over intelligentie na te denken en te onderzoeken, is dat het afhangt van hoe je hersenen informatie verwerken in het hoofd. Deze manier mist echter een cruciaal element: de manier waarop mensen hun externe omgeving gebruiken om hun denken, geheugen en redeneren te ondersteunen. Een wetenschapper kan bijvoorbeeld een schoolbord gebruiken om vergelijkingen en diagrammen samen te stellen en te herschikken, of een jager-verzamelaar kan verschillende objecten in het zand plaatsen om een ​​jachtstrategie te plannen. Of we het nu hebben over eenvoudige analoge (papier-en-potlood) of geavanceerde digitale technologieën (softwarepakketten), het basisprincipe is hetzelfde: mensen zijn uniek in het routinematige gebruik van hun externe omgevingen als een middel om hun hersenen te ontlasten, wat dramatische effecten heeft op de complexiteit van de taken die ze kunnen uitvoeren.

Meten van intelligent gebruik van de externe omgeving

De onderzoekers hebben een ‘click-and-drag’ versie van een populaire IQ-test ontworpen om te meten hoe en wanneer mensen informatieverwerking op hun omgeving 'offloaden' tijdens het oplossen van moeilijke problemen. De nieuw ontworpen test liet studenten toe om hun taakomgeving tijdens het oplossen van problemen dynamisch te manipuleren en continu opnieuw in te richten. De resultaten suggereren dat hoe meer studenten hun externe omgeving gebruikten, hoe succesvoller ze waren bij het oplossen van de complexe visuele puzzels. Bovendien suggereert de studie dat we het meten van intelligentie mogelijk zouden kunnen verbeteren door IQ-testen te ontwerpen die gevoelig zijn voor de manier waarop mensen informatieverwerking op hun omgeving ‘offloaden’.

Wat maakt menselijke intelligentie uniek?

Door methodologieën te ontwikkelen waarmee we de wederzijdse interactie tussen hersenen en technologie kunnen meten, kunnen we misschien beter begrijpen wat ons als mensen uniek intelligent maakt. Interessant hierbij is dat het vermogen om de omgeving te benutten voor het oplossen van problemen, door velen beschouwd als een belangrijk kenmerk van menselijke intelligentie, misschien een belangrijke rol heeft gespeeld in de vooruitgang van de menselijke beschaving. Deze studie ondersteunt de opvatting dat menselijke intelligentie niet verborgen zit in de hersenen, noch in externe technologie, maar ligt in de delicate en herhaalde koppeling tussen de twee.

(Bron: Erasmus University Rotterdam)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.