Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Verwijzing naar tekst tijdens het lezen van e-storyboeken op een SMARTboard ter bevordering van beginnende geletterdheid bij kleuters

Deze studie onderzocht de effecten van een klassikale interventie op verschillende domeinen van beginnende geletterdheid. De interventie bestond uit het gezamenlijk lezen van digitale boeken via een SMARTboard gecombineerd met een verwijzingstechniek naar tekst. Het specifieke doel van de studie was om te onderzoeken of kinderen tegelijkertijd onderwezen konden worden in printkennis, fonologisch bewustzijn en woordenschat, zonder verlies van effect op de ontwikkeling van een van beide vaardigheden.

Auteur
Marianne van Dijken
Datum
14 juli 2022
Links
Download de publicatie

De resultaten toonden een significant grotere winst met hoge effectgroottes in printkennis (ηp2< = .474) en fonologisch bewustzijn (ηp2 = .370) wanneer kinderen de print referencing e-book interventie kregen in vergelijking met de controle condities. Verwijzing naar de tekst vormde geen belemmering voor het leren van nieuwe woorden, maar vergrootte de woordenschat in dezelfde mate, of zelfs nog meer, als e-boeken gewoonlijk doen in de kleuterklas wanneer er geen sprake is van verwijzing naar tekst. De bevindingen geven aan dat het lezen van e-boeken in combinatie met het verwijzen naar tekst een gunstige methode is om tegelijkertijd alle essentiële vaardigheden voor beginnende geletterdheid te verbeteren. Het leermiddel is bijzonder efficiënt om in te zetten bij passend onderwijs, omdat het differentiële aandacht voor leerlingen mogelijk maakt en de werklast voor leerkrachten vermindert.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.