Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen

Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet. Door gebrek aan oefening stagneert de leesontwikkeling. Dit is een wijdverbreid leesprobleem – in de leesliteratuur aangeduid als 'ageletterdheid' - in het Engels 'aliteracy'. Een verkorte Nederlandse versie van het proefschrift 'Aliteracy: Causes and solutions' van Thijs Nielen is te bestellen via uitgeverij Eburon.

Auteur
Thijs Nielen
Datum
26 januari 2016
Links
Onwillige lezers: verkorte Nederlandse versie van het proefschrift 'Aliteracy: Causes and solutions'
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.