Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Het belang van vriendschappen voor het verminderen van stressreacties bij jonge mensen die een ingrijpende ervaring hebben opgedaan tijdens hun jeugd

Van alle kinderen en adolescenten die wereldwijd opgroeien, maakt ongeveer de helft ten minste één ingrijpende gebeurtenis mee in de jeugd. Deze ingrijpende jeugdervaring is een van de belangrijkste voorspellers voor psychopathologie in het latere leven.

Auteur
Maximilian König en Anne-Laura Van Harmelen
Datum
22 februari 2022
Links
Bekijk het onderzoek (Engels)

Waarschijnlijk veroorzaakt zo'n ingrijpende jeugdervaring een dergelijke kwetsbaarheid in het latere leven door een verhoogde gevoeligheid voor sociale stress. Steeds meer onderzoeken tonen de positieve impact aan van vriendschapsondersteuning in de adolescentie op het mentale welzijn na een ingrijpende ervaring. De mechanismen die hieraan ten grondslag liggen zijn echter onbekend.

Neurobiologische modellen van sociale buffers suggereren dat sociale steun percepties en (fysiologische) reacties op en na stress kan verminderen. Daarom werd in deze systematische literatuurstudie onderzocht of vriendschappen neurale stressreacties verminderen bij adolescenten die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Voor dit onderzoek zijn meer dan 6000 onderzoeken bekeken. Slechts 2 ervan onderzochten of vriendschapsondersteuning neurale stressreacties vermindert bij adolescenten die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. De onderzoeken hadden echter een tegengesteld resultaat. Daarom is toekomstig onderzoek nodig om te bekijken of vriendschappen stressreacties kunnen verminderen bij jonge mensen die een ingrijpende ervaring hebben opgedaan tijdens hun jeugd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.