Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Navigating the World of Emotions

Social Information Processing in Children with and without Hearing Loss

Auteur
Yung-Ting Tsou
Datum
11 november 2020

Samenvatting

Dove of slechthorende (DSH) kinderen ervaren sociale interacties in hun meestal horende omgeving vaak anders dan hun horende leeftijdsgenoten. Dit zou er toe kunnen leiden dat DSH-kinderen afwijkende reacties op de emoties van anderen ontwikkelen. Met het huidige proefschrift verkent Yung-Ting Tsou de invloed van de gehoorstatus op de manier waarop kinderen de emoties van anderen in een sociale context coderen, interpreteren en erop reageren. Daarnaast onderzoekt zij of er een verband is tussen de reacties van kinderen op emoties en hun psychosociaal functioneren. Voor dit onderzoek zijn uiteenlopende meetinstrumenten gebruikt, onder andere het volgen van de oogbeweging, pupillometrie, het afnemen van gedragstaken, ouderrapporten en een longitudinale nameting.

Het onderzoek toonde aan dat de emotionele ontwikkeling van DSH-kinderen grotendeels overeenkomt met de ontwikkeling van hun horende leeftijdsgenoten. Er was geen verschil in de relatie tussen de reacties op emoties van anderen en het psychosociaal functioneren voor DSH-kinderen en hun horende leeftijdsgenoten. Toch bleek dat DSH-kinderen meer problemen ervaren wanneer ze een emotie moesten interpreteren of erop moesten reageren met kennis over sociale regels en over verschillende oorzaken van emoties. Bovendien maakten DSH-kinderen meer gebruik van een visuele signaal-gebaseerde coderingsstrategie om voor dubbelzinnige of niet beschikbare informatie in sociale situaties te compenseren. Daarnaast kostte het hen meer cognitief vermogen om onbekende emotionele uitingen te verwerken. Deze uitkomsten benadrukken het belang om ook naar kwalitatieve verschillen tussen typische en atypische ontwikkeling te kijken. Individuele verschillen kunnen samenhangen met het gebruik van adaptieve strategieën in het dagelijks leven. Daarnaast kunnen ze erop wijzen dat er meer ondersteuning nodig is in een bepaald sociaal of emotioneel domein.

Dit proefschrift toont het belang aan van een inclusieve, toegankelijke omgeving, waarin kinderen — alle kinderen — deel kunnen nemen aan sociale interacties. In een inclusieve en toegankelijke omgeving kunnen kinderen de sociaal-emotionele kennis verwerven die nodig is om toekomstige interacties te vergemakkelijken. Wanneer DSH-kinderen en andere kinderen met communicatieve belemmeringen dezelfde kansen krijgen voor sociale interactie als typisch ontwikkelde kinderen, zullen ze meer mogelijkheden hebben om op een natuurlijke manier gelijkwaardige kennis te verwerven. Hopelijk inspireert dit proefschrift andere gelijkgestemde onderzoekers. We verwachten meer studies om de kennis over mogelijke belemmeringen en mogelijkheden te vergroten zodat alle kinderen met succes door hun sociale wereld kunnen navigeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.