Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Media and lawmaking: Exploring the media's role in legislative processes

Media spelen een belangrijke rol in het functioneren van het Nederlandse parlement. Kamerleden zijn veelal nieuwsjunkies en de berichtgeving die zij consumeren speelt daardoor een rol in hun dagelijks werk. Zo hebben diverse onderzoekers aangetoond dat media-aandacht een sterke invloed heeft op zogenaamde meer ‘symbolische’ politiek, zoals Kamervragen.

Auteur
L.D. Melenhorst
Datum
21 maart 2017
Links
Nieuwsbericht 'No evidence for mediatisation'

In haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden heeft Lotte Melenhorst onderzocht of media-aandacht ook een rol speelt bij meer ‘substantiële’ politiek. De vraag is: speelt media-aandacht een rol tijdens de behandeling van wetsvoorstellen, en zo ja, hoe?

Om dit te onderzoeken heeft Melenhorst drie wetsbehandelingen die op veel media-aandacht konden rekenen bestudeerd: de Wet normering topinkomens, de Wet werk en zekerheid, en de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Uit deze casestudies blijkt de uitgebreide media-aandacht voor de (onderwerpen van de) wetsvoorstellen slechts een zeer beperkte rol heeft gespeeld tijdens de betreffende wetgevingsprocessen. Hoewel er verschillen zijn tussen de casussen, heeft media-aandacht geen directe en fundamentele consequenties gehad voor het wetgevingsprocessen en de uitkomsten daarvan.

Uit dit onderzoek blijkt dat als er al sprake is van enig media-effect op wetgeving, dit beschouwd moet worden als een ‘klemtooneffect’. Mediaberichtgeving kan als informatiebron de nadruk leggen op een onderwerp, argument of actor; ook wordt mediaberichtgeving strategisch gebruikt, als retorisch instrument tijdens wetgevingsdebatten, om de actualiteit van een onderwerp of relevantie van een argument te benadrukken. Uiteindelijk lijkt het effect van media-aandacht op wetsbehandelingen echter beperkt te zijn, zeker wanneer men zich realiseert dat het overgrote merendeel van alle wetsvoorstellen helemaal geen media-aandacht krijgt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.