Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Reaching Across the Aisle: Explaining Government–Opposition Voting in Parliament

Er is nogal wat variatie in de mate waarin parlementaire stemmingen verlopen volgens de scheidslijn regering-oppositie. Hoe is deze variatie te verklaren?

Auteur
Tom Louwerse, Simon Otjes, David M. Willumsen & Patrick Öhberg
Datum
27 januari 2016
Links
Party Politics

Tom Louwerse (Leiden), Simon Otjes (Groningen), David M. Willumsen (München) en Patrick Öhberg (Gothenburg) bekijken drie factoren die van invloed zijn op variaties in regering–oppositie-stemmen: de meerderheidsstatus van kabinetten, ideologie en kabinetsformatie. Er worden twee casus geanalyseerd: Nederland en Zweden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.