Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Hoe kinderen met gehoorverlies emoties van gezichten leren lezen

Emoties van gezichten kunnen lezen versterkt sociale relaties. Maar hoe is dat voor kinderen met gehoorverlies? Kunnen die net zo makkelijk gezichten leren lezen als horende kinderen? De studie van Yung-Ting Tsou en collega's laat zien dat dagelijkse ‘exposure’ in de sociale omgeving waarin emoties plaatsvinden, essentieel is voor de ontwikkeling van dit aspect van emotionele intelligentie.

Auteur
Yung-Ting Tsou, Boya Li, Mariska E. Kret, Inês Sabino da Costa, en Carolien Rieffe
Datum
28 december 2020
Links
Lees het artikel in Emotion: Reading emotional faces in deaf and hard-of-hearing and typically hearing children
Het lezen van emoties uit gezichtsuitdrukkingen is een belangrijke vaardigheid om sociale interacties goed te laten verlopen en sociale relaties te versterken. Maar kinderen met gehoorverlies kunnen deze vaardigheid moeilijker ontwikkelen gezien hun beperkte auditieve input en soms atypische emotie-socialisatie. In het onderzoek hebben we geprobeerd te begrijpen of en hoe de hoorstatus van kinderen van invloed is op drie verwerkingsniveaus die betrokken zijn bij het lezen van emotionele gezichten: hoe scannen onze ogen een gezicht, hebben we een fysiologische reactie en hoe interpreteren we deze informatie?
 
Via een laptop zagen kinderen achter elkaar een aantal foto’s van verschillende (volwassen) emotionele gezichten. Met behulp van eye-tracking registreerden we hun kijkrichting en pupil-diameter. De resultaten toonden aan dat kinderen met en zonder gehoorverlies beiden meer aandacht besteedden aan ogen en omliggende gebieden dan aan de neus- en mondgebieden. Toch zagen we alleen bij kinderen met gehoorverlies een contrast tussen positieve en negatieve gezichtsexpressies in de fysiologische reactie en vermogen tot interpreteren: negatieve gelaatsuitdrukkingen riepen een sterkere fysiologische reactie op bij kinderen met gehoorverlies, en zij konden deze foto’s moeilijker interpreteren dan foto’s met positieve uitdrukkingen.
 
Mogelijk worden kinderen met gehoorverlies meer beschermd opgevoed door de volwassenen om hen heen, en hebben ze daardoor minder ervaring met het verwerken van negatieve gezichtsuitdrukkingen. De resultaten onderstrepen het belang van onderzoek naar de invloed van leerervaringen op de ontwikkeling van emotionele intelligentie.

Foto: master1305 - www.freepik.com

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.