Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Computerised Dynamic Testing

An assessment approach that tailors to children’s instructional needs

Auteur
Kirsten Touw
Datum
17 september 2020

Samenvatting

Binnen haar promotieonderzoek heeft Kirsten Touw uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van dynamisch testen op een tablet en de meerwaarde in de praktijk voor leerkrachten. In vergelijking met veelgebruikte statische tests, worden in een dynamische test instructies en feedback verweven in de testafname.

De onderzoeken toonden aan dat dynamisch testen een bijkomend effect had op de vooruitgang van de inductief redeneervaardigheden van kinderen in vergelijking met statisch testen, vooral voor kinderen die aanvankelijk lager scoorden. De positieve effecten van dynamisch testen werden daarnaast gevonden bij een groep kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die op het speciaal onderwijs zaten. Dit onderstreept het belang van dynamisch testen voor kinderen van wie de capaciteiten mogelijk worden onderschat door traditionele, statische testinstrumenten. 

De resultaten lieten verder zien dat zowel kinderen met een typische ontwikkeling als kinderen met een taalontwikkelingsstoornis grote individuele verschillen in hun instructiebehoefte hebben, zowel wat betreft de hoeveelheid als de soort hulpstappen die ze nodig hadden. Daarnaast beoordeelden leerkrachten de praktische aanbevelingen die voortvloeiden uit de dynamische testresultaten als zeer waardevol. 

De resultaten van Kirsten’s dissertatie ondersteunen verder het idee dat  dynamisch testen zorgt voor een meer inzichtelijk en diepgaand begrip van de factoren en processen die aan het leren ten grondslag liggen en de toepasbaarheid van de praktische aanbevelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.