Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Cognitive enhancement: Toward the integration of theory and practice

Cognitive enhancement is het gebruik van elke methode of techniek met als doel het verbeteren van cognitieve prestaties.

Auteur
Laura Steenbergen
Datum
22 juli 2016

'Dit onderzoeksveld heeft de laatste jaren een snelle groei doorgemaakt, wat wellicht te verklaren is door de ​​ economische problemen die het huidige welvaartssysteem met zich meebrengt. Deze problemen hebben gezorgd voor een sterke toename van de interesse in activiteiten en methoden die het welvaartssysteem betaalbaarder maken. Daarnaast lijkt het zo dat de samenleving steeds individualistischer wordt, wat het idee dat een individu zijn eigen leven dirigeert benadrukt. Als gevolg hiervan is de interesse in procedures en activiteiten die helpen individuele behoeften uit te drukken, zwakheden te minimaliseren en sterke eigenschappen te benadrukken gegroeid.
​​
Dit proefschrift demonstreert dat hersenstimulatie, het spelen van videospellen, en het nemen van voedingssupplementen veel belovend e methoden kunnen zijn voor het verbeteren van cognitieve prestaties en sociaal gedrag. Bevindingen met betrekking tot de invloed van voedingssupplementen op cognitief functioneren ondersteunen de materialistische benadering dat 'de mens is wat hij eet'. Daarnaast geeft dit proefschrift meer inzicht in de onderliggende mechanismen van hoe bepaalde methoden cognitie en gedrag van gezonde mensen kunnen verbeteren. Duidelijke ideeën en theorieën met betrekking tot de onderliggende mechanismen zijn namelijk nodig om de methoden die mogelijk leiden tot interessante verbeteringen toe te kunnen passen in andere disciplines. Hoewel meer onderzoek nodig is om meer inzicht te verkrijgen in de onderliggende mechanismen en de rol van individuele verschillen in het beïnvloeden van de geobserveerde effecten, hebben de bevindingen belangrijke maatschappelijke en economische implicaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.