Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering

Dit onderzoek geeft inzicht in de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis bij jeugdige verdachten. Voor het eerst is door middel van een dossierstudie in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van deze populatie jeugdigen en hoe deze kenmerken zich verhouden tot de rechterlijke besluitvorming over de voorlopige hechtenis

Auteur
Y.N. van den Brink, H.T. Wermink, K.G.A. Bolscher, C.M.M. van Leeuwen, M.R. Bruning, T. Liefaard
Datum
27 november 2017
Links
Onderzoeksrapport over voorlopige hechtenis van jeugdigen gepubliceerd

Hiermee geeft dit onderzoek nieuwe inzichten in de kenmerken die verband houden met de beslissingen van de rechter-commissaris en raadkamer over de schorsing van de voorlopige hechtenis. Is het bijvoorbeeld zo dat bepaalde jeugdigen minder kans hebben op een schorsing dan ander jeugdigen? Ook laat het onderzoek zien hoe beslissingen over de voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten zich verhouden tot de uiteindelijke afdoening van jeugdstrafzaken en in hoeverre van de voorlopige hechtenis een 'prejudiciërende werking' uitgaat. De bevindingen van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om beter invulling te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Nederlandse en internationale recht ten aanzien van jeugdigen in voorlopige hechtenis. Ook wordt een belangrijke basis gelegd voor specifieke beleidskeuzes die zijn gericht op de ontwikkeling van passende alternatieven voor de voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten in justitiële jeugdinrichtingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.