Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht

Op 25 januari 2018 verdedigde Yannick van den Brink zijn proefschrift getiteld ‘Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht’. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. mr. Ton Liefaard en prof. mr. drs. Mariëlle Bruning.

Auteur
Yannick van den Brink
Datum
25 januari 2018
Links
Nieuwsbericht promotie Yannick van den Brink
Leids repositorium

Het promotieonderzoek van Van den Brink analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Op basis van observaties bij verschillende rechtbanken en interviews met rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen ontstaat voor het eerst een goed beeld van de voorlopige hechtenispraktijk in het jeugdstrafrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.