Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Uyt saecke des doots

Al eeuwenlang wordt in Nederland bij overlijden belasting geheven over de verkregen erfenissen. De heffing van deze erfbelasting staat niet alleen ter discussie vanwege de vermeende dubbele heffing en het beklemmende aanknopingspunt, maar ook vanwege de mogelijkheden om via slimme juridische constructies minder te betalen.

Auteur
Reinier Kooiman
Datum
17 december 2015
Links
Leids Repositorium

In zijn ijver dergelijke opzetjes tegen te gaan, heeft de wetgever de wet tot een complex geheel gemaakt, zonder dat al het ontgaansgedrag is gepareerd. Bovendien kan de huidige wet erg onredelijk uitwerken. Zo betalen kinderen al direct bij het overlijden van een van hun ouders erfbelasting, terwijl zij pas bij het overlijden van de langstlevende ouder daadwerkelijk iets verkrijgen.

Het proefschrift achterhaalt de oorzaak van dit probleem door terug te gaan naar de heffing van erfbelasting in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een nauwelijks beschreven hoofdstuk uit de rechtsgeschiedenis. Ontdekt wordt hoe de huidige problemen zich niet zouden hebben voorgedaan onder de eenvoudige wettelijke regeling die destijds gold. Geconcludeerd wordt dan ook dat de erfbelasting naar dat model hervormd moet worden. Hoe die wijziging het beste kan worden vormgegeven, is aan de hand van rechtshistorische en rechtsvergelijkende inzichten verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een compleet wetsvoorstel met toelichting, waardoor de oplossing voor de wetgever binnen handbereik ligt.

Van het proefschrift verschijnt een handelseditie bij Sdu Uitgevers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.