Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Role of the Domestic Law of the Host State in Determining the ratione materiae Jurisdiction of Investment Treaty Tribunals: The Partial Revival of the Localisation Theory

Op 19 december 2019 verdedigde Reza Eftekhar zijn proefschrift 'The Role of the Domestic Law of the Host State in Determining the ratione materiae Jurisdiction of Investment Treaty Tribunals: The Partial Revival of the Localisation Theory'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.dr. E. de Brabandere.

Auteur
Reza Eftekhar
Datum
19 december 2019
Links
Leids Repositorium

Dit proefschrift begint met het onderzoeken van de algemene rol die relevante nationale wetten (van de kapitaalimporterende en kapitaalexporterende landen) spelen bij de bepaling van betwiste jurisdictieve en inhoudelijke kwesties in arbitrages in investeringsverdragen. Vervolgens beschrijft het proefschrift in twee afzonderlijke hoofdstukken de rechtsgrondslagen voor de toepassing en de specifieke functie van de gemeentelijke wetten van de ontvangende staat bij het beslechten van twee fundamentele kwesties van jurisdictie ratione materiae in arbitrages voor investeringsverdragen, namelijk de kwesties betreffende de wettigheid van de investering evenals het bestaan ​​van 'eigendomsrechten' die ten grondslag liggen aan de 'investering'.

Na de enorme relevantie van de interne wetten van de gaststaat te hebben vastgesteld bij het bepalen van deze bevoegdheidsdrempels, stelt het proefschrift verder dat deze uitgebreide rol van de wetgeving van de gaststaat in de bovengenoemde aangelegenheden gekoppeld aan andere omstandigheden en ontwikkelingen in de internationale investeringswet (met name de steeds groter wordende rol van de rechtbanken van het gastland bij de beslechting van geschillen over investeringsverdragen) hebben de neiging om de lang sluimerende theorie van 'lokalisatie' gedeeltelijk nieuw leven in te blazen, die ooit aanzienlijk negatief was beïnvloed door de oprichting en de introductie van bilaterale investeringsverdragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.