Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims

Op 24 juni 2021 verdedigde Jing Zhang zijn proefschrift 'The Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. H.J. Snijders en dr. J.A. van der Weide.

Auteur
Jing Zhang
Datum
24 juni 2021
Links
Leids Repositorium

Dit proefschrift bevat een rechtsvergelijkend onderzoek naar de ratio van het publiciteitsbeginsel met betrekking tot roerende zaken en vorderingsrechten. De studie richt zich daarbij op het Engelse, Duitse en Nederlandse recht. Onderzocht worden het concept van bezit van roerende zaken, het mededelingsvereiste bij vorderingsrechten op naam, alsmede de vorderingsrechten die zijn belichaamd in een waardepapier. In het proefschrift wordt de invoering van een (digitaal) registratiesysteem bepleit, waarin transacties die betrekking hebben op roerende zaken en vorderingsrechten jegens derden inzichtelijk en kenbaar worden gemaakt. Aldus wordt op een optimale en moderne wijze aan het publiciteitsbeginsel invulling gegeven. Aangezien de auteur van het proefschrift (Jing Zhang) een Chinese rechtswetenschapper is, bevat het proefschrift ten slotte ook enkele aanbevelingen ten behoeve van de Chinese wetgever.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.