Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Open Society and Its Animals

Op 10 oktober 2019 verdedigde Janneke Vink haar proefschrift 'The Open Society and Its Animals'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.dr. P.B. Cliteur.

Auteur
Janneke Vink
Datum
10 oktober 2019
Links
Leids Repositorium

Heeft de democratisch-rechtsstatelijke overheid een verantwoordelijkheid voor de dieren op haar grondgebied? En zo ja, waar bestaat die verantwoordelijkheid dan uit? Moeten dieren vertegenwoordigd worden in het parlement? Moeten zij aanspraak kunnen maken op dierenadvocaten die in rechte voor hun belangen kunnen opkomen? Moeten dieren wellicht zelfs grondrechten hebben? Deze en andere vragen staan centraal in The Open Society and Its Animals: een interdisciplinair onderzoek naar de positie van dieren in de democratische rechtsstaat. Met oog voor zowel dieren als de bestendigheid van democratische rechtsstaten, poogt The Open Society and Its Animals de politiek-juridische positie van dieren in het meest succesvolle politieke model van deze tijd – de democratische rechtsstaat – te herijken.

De tweezijdige focus op enerzijds dieren, anderzijds de open samenleving komt terug in de onderzoeksvraag van het proefschrift: "Zou het feit dat veel niet-menselijke dieren individuen met belangen zijn gereflecteerd moeten worden in de fundamentele structuren van democratische rechtsstaten, en is dat mogelijk zonder hun instituties te ondermijnen of te destabiliseren?"

Het onderzoek concludeert dat sommige dieren in de democratische rechtsstaat een zogenaamd “consideratierecht” hebben: het recht om hun belangen door de overheid in overweging genomen te hebben. Dit theoretische recht is te institutionaliseren door de meest elementaire belangen van deze dieren in grondrechten te vatten. Dit zou de open samenleving op de lange termijn versterken omdat momenteel aanwezige arbitraire, inconsistente en ondermijnende facetten van de democratische rechtsstaat geëlimineerd zouden worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.