Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Grotius Sanction: Deus Ex Machina. The legal, ethical, and strategic use of drones in transnational armed conflict and counterterrorism

Op 21 maart 2019 verdedigde James Welch zijn proefschrift 'The Grotius Sanction: Deus Ex Machina. The legal, ethical, and strategic use of drones in transnational armed conflict and counterterrorism'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. P.B Cliteur.

Auteur
James Welch
Datum
21 maart 2019
Links
Leids Repositorium

In dit proefschrift worden kwesties aangaande de juridische, ethische en strategische aspecten van bewapende drones in oorlogsvoering behandeld. Dit is een veelomvattend en complex onderzoeksgebied waar meer discussie dan overeenstemming over bestaat.

Een van de vele thema's die in dit onderzoek worden behandeld, is een onderzoek naar de evolutie van moderne asymmetrische, transnationale gewapende conflicten. Volgens de auteur betreft dit een grijs gebied; een geheel nieuw paradigma van oorlogsvoering. Internationaal terrorisme is niet eerder op samenhangende wijze onderzocht. Elke internationale vervolging van terrorisme die is uitgevoerd, is 'sectoraal' geweest, waarbij een stukje typologische benadering werd toegepast of op nationaal niveau werd uitgevoerd.

Een nieuwe benadering van het probleem is het toekennen van een rechtspersoonlijkheid aan bepaalde groepen, te weten 'staatloze internationale entiteiten'. Groepen die in feite dezelfde kenmerken als staten bezitten, kunnen dan voor een internationaal tribunaal worden berecht. Andere belangrijke onderwerpen die in dit onderzoek aan de orde komen, zijn onder meer bestudering van belangrijke jurisprudentie, targeted killing, autonomie, bevoorrechting versus preventie, dreiging versus intentie, de impact van de media en de rol van de CIA.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.