Universiteit Leiden

nl en

Boek

The Enforcement of Offender Supervision in Europe. Understanding Breach Processes

Dit is een vergelijkende studie naar het proces van omzetting of herroeping van vrijheidsbeperkende sancties in 10 Europese landen.

Auteur
Red.: Miranda Boone en Niamh Maguire
Datum
28 november 2017

Het thema is tot nu toe onderbelicht is gebleven in de criminologische literatuur (by far the most important criminological issue you never read about, aldus Shadd Maruna, een van de reviewers), hoewel er belangrijke redenen zijn er wel aandacht aan te besteden. De beslissing kan even vergaande consequenties hebben voor de betrokkenen als de oorspronkelijke beslissing een straf op te leggen wat de vraag oproept of dan ook niet vergelijkbare waarborgen moeten gelden. Bovendien kunnen beslissingen over omzetting en herroeping een enorme invloed hebben op de gevangenispopulatie. Tien procent van het totale aantal volwassen gedetineerden dat jaarlijks het Nederlandse gevangeniswezen instroomt, wordt gedetineerd vanwege de herroeping van zijn of haar werkstraf, maar een van de vele mogelijke vrijheidsbeperkende sancties die kunnen worden omgezet of herroepen. 

Het boek bestaat uit landenrapporten en thematische hoofdstukken. De landenrapporten zijn gebaseerd op uitgebreide literatuur en documentstudie en een empirische pilotstudie waarbij actoren uit de strafrechtspleging door middel van een vignet (korte casusbeschrijving) bevraagd werden over het verloop van het besluitvormingsproces. De onderwerpen die centraal staan in de thematische hoofdstukken betreffen de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren, de mate waarin zij beslissingsvrijheid hebben en hoe ze daarmee omgaan en de  legitimiteit en eerlijkheid van de procedure, zowel vanuit nationaal als Europees perspectief.

Een belangrijke bevinding is dat leken (personen die geen formele rol hebben in de strafrechtspleging) in bijna alle landen een belangrijke rol hebben in het proces van besluitvorming, hoewel die rol vaak niet zichtbaar is in de de wet-en regelgeving. Dit roept de vraag op hoe de aanzienlijke macht die door deze actoren wordt uitgeoefend met waarborgen omkleed kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de discretionaire ruimte die nodig is om de veroordeelden  te bewegen de vrijheidsbeperkende sanctie die hen is opgelegd succesvol uit te voeren.

Meer informatie op de website van Routledge

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.