Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Emergence of Democratic Firms in the Platform Economy: Drivers, Obstacles, and the Path Ahead

Op 15 februari 2022 verdedigde Morshed Mannan het proefschrift 'The Emergence of Democratic Firms in the Platform Economy: Drivers, Obstacles, and the Path Ahead'. Het promotieonderzoek is begeleid door prof.mr. I.S. Wuisman en prof.dr. J.A.A. Adriaanse.

Auteur
Morshed Mannan
Datum
15 februari 2022

Er is een toenemende bezorgdheid over de schadelijke effecten van het platformkapitalisme, variërend van de uitholling van werknemersrechten tot twijfelachtige praktijken op het gebied van corporate- en data governance. Dit promotieonderzoek bestudeert de opkomst van 'democratische' alternatieven voor platformbedrijven met een op kapitaal gerichte (vennootschaps)structuur (‘kapitaalplatforms’). Deze democratische alternatieven verlenen belangrijke zeggenschaps- en financiële rechten aan belanghebbenden die sociale-, financiële- en gebruikswaarde aan het bedrijf toevoegen (‘democratische bedrijven’). Voor dit promotieonderzoek zijn interdisciplinaire onderzoeksmethoden gebruikt, waarbij doctrinair onderzoek is gecombineerd met Delphi-studies en casestudyonderzoek. Wat de reikwijdte betreft, richt het project zich specifiek op "prosumptie"-platforms in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Spanje.

Dit proefschrift levert een drievoudige bijdrage aan de literatuur. Ten eerste is onderzocht in hoeverre democratische bedrijven sociaaleconomische zorgen die worden veroorzaakt door kapitaalplatforms kunnen wegnemen. Ten tweede identificeert het onderzoek (sociaal-)juridische obstakels voor de oprichting en het bestuur van democratische bedrijven in de platformeconomie. Ten derde biedt het verschillende strategieën om democratische bedrijven levensvatbaarder te maken. Hoewel het onderzoek laat zien dat de (ongewenste) verschuiving van risico’s naar werknemers en aandacht voor de verantwoordelijkheid van bedrijven de interesse in democratische bedrijven hebben aangewakkerd, tegelijkertijd de opstart-uitdagingen (zoals het aantrekken van financiering) en governance-uitdagingen (bijv. passiviteit onder leden) belemmeringen vormen voor democratische bedrijven. Op basis van voornoemd empirisch onderzoek en theoretische inzichten uit eerdere ervaringen met democratische bedrijven worden hiervoor mogelijke oplossingen aangedragen. Dit betreft de inzet van het gebruik van reputatie-instrumenten tot de gezamenlijke ontwikkeling van het intellectuele eigendom van het platform.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.