Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The application of the United Nations Convention on the Rights of the Child by national courts

Op 3 december 2019 verdedigde Meda Couzens haar proefschrift 'The application of the United Nations Convention on the Rights of the Child by national courts'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. T. Liefaard en prof.mr. J.J. Sloth-Nielsen.

Auteur
Meda Couzens
Datum
03 december 2019
Links
Leids Repositorium

In het onderzoek staan de rechtsstelsels van Australië, Frankrijk en Zuid-Afrika centraal. Couzens koos voor deze landen omdat zij ieder een ander opnamemodel van internationale verdragen in de nationale rechtsorde hanteren: monistisch, dualistisch en gemengd. De kern van het proefschrift bestaat uit drie casestudy's van de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de hoogste jurisdictie in de genoemde rechtsstelsels. In de casestudy's beschrijft en analyseert de onderzoekster waarom, hoe en met welke gevolgen de rechtbanken het IVRK hebben toegepast.

Couzens stelt vast dat de opnameregels van internationale verdragen slechts gedeeltelijk de manier waarop rechtbanken het verdrag toepasten kunnen verklaren, en dat vele andere factoren de toepassing van het IVRK door nationale rechtbanken beïnvloeden. Couzens constateert dat rechtbanken in de drie genoemde landen niet alle mogelijkheden gebruiken om het IVRK ten uitvoer te leggen, maar ook dat ze soms creatief zijn en de sterke punten van het binnenlandse systeem gebruiken om het IVRK toe te passen. Op deze manier compenseren rechtbanken tot op zekere hoogte de kwetsbaarheid van nationale wettelijke kaders waarin onvoldoende ruimte is voor kinderrechten. Een interessant onderdeel met betrekking tot alle drie de jurisdicties was de populariteit onder rechtbanken van het concept van het beste belang van het kind zoals vastgelegd in artikel 3 (1) van het IVRK. Dit duidt op het grote potentieel voor verdere ontwikkelingen met betrekking tot kinderrechten, vervat in de beginselen van het IVRK.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.