Universiteit Leiden

nl en

Boek

Rechtsvorming door de Hoge Raad

De bijdragen aan deze bundel belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

Auteur
Ruben de Graaff, Titiaan Keijzer, Charlotte de Kluiver & Mojan Samadi
Datum
24 mei 2016
Links
Uitgever: Ars Aequi Libri

In 2005 besteedde Ars Aequi Maandblad uitgebreid aandacht aan de rechtsvormende taak van de Hoge Raad. In 2015 stond dit onderwerp wederom centraal in de rubriek “Rode Draad”. In de tussentijd is de cassatierechtspraak versterkt door wettelijke maatregelen die de Hoge Raad in staat moeten stellen zich meer te concentreren op het bevorderen van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Zo heeft de Hoge Raad de mogelijkheid gekregen cassatieberoepen niet-ontvankelijk te verklaren (art. 80a RO), is de prejudiciële procedure bij de civiele kamer ingevoerd en is er een landelijke civiele cassatiebalie tot stand gekomen. Daarnaast wordt de Hoge Raad in toenemende mate geconfronteerd met invloeden vanuit het internationale en Europese recht.

Deze bundel geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen. De bijdragen laten zien dat het belang van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad sinds 2005 verder is toegenomen.

Het boek is op 25 mei 2016 gepresenteerd tijdens een symposium in de grote zittingszaal van het nieuwe gebouw van de Hoge Raad. Zie voor meer informatie de website van Ars Aequi.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.