Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Rechter over Grenzen

Op dinsdag 19 december verdedigde Anneloes Kuiper-Slendebroek haar proefschrift 'Rechter over Grenzen' over de toepassing en interpretatie van internationaal recht in het Nederlands privaatrecht. Haar promotor is mr. M.V. Polak, raadsheer Hoge Raad, en haar co-promotor is mr. J.A. van der Weide.

Auteur
Anneloes Kuiper-Slendebroek
Datum
19 december 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Anneloes Kuiper-Slendebroek
Leids repositorium

Door middel van verschillende casestudies is onderzoek gedaan naar de werking, de interpretatie en toepassing van deze internationale regels in het nationale recht. Uit dit onderzoek in verschillende rechtsgebieden kunnen grensoverschrijdende conclusies getrokken worden. Zo blijkt de Nederlandse rechter afwisselend wel en geen gebruik te maken van internationale interpretatieregels, gaat hij niet over tot interpretatie van internationale bepalingen enkel omdat deze 'gericht zijn aan de staat' en laat hij zich (onterecht) leiden door het EU-recht bij het interpreteren van internationale verdragen. De verbeteringen op deze punten zijn tezamen met de overige bevindingen samengebracht in een stroomschema.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.