Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Public Reason Secularism: A Defense of Liberal Democracy

Op 25 oktober 2018 verdedigde Tu Zhang haar proefschrift 'Public Reason Secularism: A Defense of Liberal Democracy'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. P. Cliteur.

Auteur
Tu Zhang
Datum
25 oktober 2018
Links
Leids Repositorium

In dit boek staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen vrije en gelijkwaardige burgers die diep verdeeld zijn door tegenstrijdige (religieuze) meningsverschillen, dezelfde reeks politieke beginselen onderschrijven in een constitutioneel democratisch regime en vreedzaam samen leven? In zes hoofdstukken wordt de vraag beantwoord. Het antwoord ligt in de algemene goedkeuring van het politieke principe van 'openbare reden-secularisme', bestaande uit gewetensvrijheid en de scheiding van staat en religie. Met name de scheiding van staat en religie is een scheiding in de robuuste zin dat religie buiten de publieke sfeer moet worden gehouden. Dat wil zeggen, religieuze argumenten mogen geen rol spelen in publieke zaken, vooral niet bij het tot stand komen van wetgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.