Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten

Op 13 september 2017 heeft Tess de Jong haar proefschrift: 'Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten' verdedigd. Promotores zijn prof. mr. T. (Tom) Barkhuysen en prof. mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans.

Auteur
Tess de Jong
Datum
13 september 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Tess de Jong
Leids Repositorium

In het promotieonderzoek van Tess de Jong staan de procedurele verplichtingen die artikel 6 en 13 EVRM met zich brengen centraal. Hierbij gaat het om de procedurele waarborgen die het EHRM heeft ingelezen in materiële EVRM-rechten als het recht op leven (artikel 2), het folterverbod (artikel 3), het recht op de bescherming van het privé- en familieleven (artikel 8) en het eigendomsrecht (artikel 1 EP). De EHRM-jurisprudentie is door een bestuursrechtelijke bril bestudeerd, en dit betekent dat de bevindingen met name voor dit rechtsgebied van belang zijn. Daarnaast is in het promotieonderzoek gekeken in hoeverre deze extra procedurele eisen van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de reeds bestaande procedurele eisen op grond van de artikelen 6 en 13 EVRM.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.