Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Principles of Evidence in Investor-State Arbitration, Burden, Standards, Presumptions & Inferences

Op 28 februari 2019 verdedigde Kabir Duggal zijn proefschrift 'Principles of Evidence in Investor-State Arbitration, Burden, Standards, Presumptions & Inferences'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. E. De Brabandere.

Auteur
Kabir Duggal
Datum
28 februari 2019
Links
Leids Repositorium

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: bestaan er erkende bewijsbeginselen die door investeringstribunalen worden toegepast of vallen deze bewijsbeginselen louter onder de discretionaire bevoegdheid van de tribunalen?

Het uitgangspunt voor de analyse is een van de basisprincipes van internationale arbitrage, waarbij een arbitragetribunaal niet gebonden is door technische procedureregels of bewijsvoering. Dit is mogelijk de reden waarom in arbitraire regels de beginselen van bewijsvoering niet op gedetailleerde wijze worden behandeld in vergelijking met de nationale bewijscodes in de meeste landen. Het enige criterium dat is vastgelegd, is dat een rechter over discretionaire bevoegdheid beschikt om bewijsregels te bepalen. Aan de andere kant worden zaken tussen een investeerder en een staat vaak alleen op grond van bewijsvoering afgewezen. Verder wijzen critici erop dat het ontbreken van een leidraad met betrekking tot bewijsregels en -beginselen problematisch kan zijn omdat het een tribunaal met een zeer ruime discretie voorziet.

Het onderzoek behandelt bekende arbitragezaken tussen investeerders en staten, aangevuld met opvattingen van vooraanstaande commentatoren, om beginselen van bewijsvoering te identificeren die te maken hebben met bewijslast, vermoedens en gevolgtrekkingen. De onderzoeker concludeert dat investeringstribunalen inderdaad beginselen hebben erkend en toegepast op bewijslast, vermoedens en gevolgtrekkingen. Deze beginselen vloeien niet altijd voort uit de algemeen aanvaarde visie op arbitraire discretie. Veeleer zijn deze beginselen algemeen erkend als algemene rechtsbeginselen. Het niet naleven van beginselen van bewijsvoering kan gevolgen hebben, maar de precieze consequenties variëren.

De conclusie is dat het niet naleven van het bewijskrachtprincipe gevolgen kan hebben, hoewel de precieze consequentie op basis van het principe varieert.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.