Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Parallel Enforcement of International Cartels and Its Impact on the Proportionality of Overall Punishment

Op 10 maart 2021 verdedigde Pieter Huizing zijn proefschrift 'Parallel Enforcement of International Cartels and Its Impact on the Proportionality of Overall Punishment'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.mr. T.R. Ottervanger.

Auteur
Pieter Huizing
Datum
10 maart 2021
Links
Leids Repositorium

Dit proefschrift beoordeelt de huidige praktijken van parallelle handhaving van internationale kartels vanuit het perspectief van evenredigheid van de algehele bestraffing. De internationale gemeenschap van actieve kartelhandhavers blijft groeien. Dit heeft ertoe geleid dat mondiale kartels gewoonlijk parallel worden vervolgd in meer dan vijf rechtsgebieden, soms zelfs meer dan tien. Toch is er momenteel zeer weinig internationale coƶrdinatie om de meervoudige handhaving van hetzelfde overkoepelende kartelgedrag te beperken. In plaats van zich te beperken op het gebied van rechtspraak, lijken autoriteiten erop gebrand hun extraterritoriale bereik uit te breiden om buitenlands kartelgedrag te bestraffen. Bovendien wordt de huidige sanctionering van internationale kartels gekenmerkt door het opstapelen van individuele boetes die worden opgelegd op basis van een binnenlandgericht sanctiebeleid. Dit beleid houdt doorgaans geen rekening met buitenlandse sancties die al zijn opgelegd voor dezelfde gedraging. Dit betekent ook dat de autoriteiten geen rekening houden met de evenredigheid van de algehele straf, noch vanuit vergelding noch vanuit een consequentialistisch perspectief.

Op basis van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, wordt gesteld dat de algehele proportionaliteit van boetes voor internationale kartels alleen kan worden gegarandeerd als de autoriteiten rekening houden met de mate waarin vergeldings- en afschrikkende doelstellingen al zijn bereikt door elders opgelegde sancties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.